Νέον ιταλο-ελληνικό λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Χ.τ.: Κακουλίδης, Κ., . ix+787 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον γερμανο-ελληνικόν ελληνικό-γερμανικόν λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Χ.τ.: Κακουλίδης, Κ., . xv+515 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Griechishes etymologisches Wörterbuch. by Frisk, Hjalmar Publication: Heidelberg: Winter, Carl, 1973 . 2 τ. , Band Ι: Α-Ko and ΙΙ: Κρ-Ω Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν λεξικόν της Ποντιακής Διαλέκτου by Παπαδόπουλος, Άνθιμος Publication: Αθήνα: Μυρτίδης, 1958 . 2 τ. , Τόμος Α': Α-Λ (1958) Τόμος Β': Μ-Ω (1961) Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Wörterbuch der Griechischen Papyrusurkunden: by Kiebling, Emil Publication: Heidelberg, Berlin, Amsterdam: χ.ε., 1924 . 4 τ. , Ι Band (α-κωφός). Heidelberg, 1924-25. ΙΙ Band (λααξός-παρασυγγραφέω), Berlin, 1925-27. ΙΙΙ Band, Berlin, 1929-31. IV Band, (Supplement 1940-1966), Amsterdam, 1971 Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Παγκόσμιον πολιτικόν λεξικόν   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονία, 1934 . 2 τ.: Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Παγκόσμιο Βιογραφικό λεξικό   Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 10 τ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Brockhaus’ Konversations Lexikon.   Publication: Leipzig, Berlin, Wien: F. Α. Broklhaus, 1896 . 19 τ.: , Η 2η σειρά από τη δωρεά Παραφεντίδου. Τόμοι 18+συμπλήρωμα | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21), Withdrawn (17),

Actions: Add to cart
Dictionarul enciclopedic ilustrat <<Cartea Romaneasca>>. Partea Ι. Dictionarul limbii Romane din trecut si de astazi. Partea ΙΙ. Dictionarul istoric si geografic universal by Adamescu, Gh. Publication: Bucuresti: «Cartea Romaneasca»Soc.Anon., 1951 . 2 τ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
DBG-Handlexikon   Publication: Munchen: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1964 . 992 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Great lives, great deeds:   Publication: Νότια Αφρική: Reader’s Digest, 1965 . 504 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης: by Δημητράκος, Δημήτριος Β. Publication: Χ.τ.: Ελληνική Παιδεία, 1949 . 15 τ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (30),

Actions: Add to cart
Εκσυγχρονισμένον νέον λεξικόν ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν όλης της ελληνικής γλώσσης.[Επίτομον]: by Δημητράκος, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Γιοβάνης, Χ., 1970 . ιε+1693 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από το ΚΑΜ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης by Liddell, Henry George Publication: Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, . 4 τ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1933 . 8 τ. , Τόμος Α: (Α-αμωρωζοσύνη), (1933). Τόμος Β: (αν-απώρυγα), (1939). Τόμος Γ: (άρα-Βλέπω), (1942). Τόμος Δ1: (βλεφαρίδα-γάργαρος), (1953). Τόμος Δ2: (γαρδαλώνω-γεροδάσκαλος), (1980). Τόμος Ε1: (γεροδέματος-γλωσσωτός), (1984). Τόμος Ε2: (γναθάδα-δαχτυλωτός), (1989) Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Αντιλεξικόν ή ονομαστικόν της νεοελληνικής γλώσσης. by Βοσταντζόγλου, Θεολ. Publication: Αθήνα: Πατρίς, 1962 . κδ+1138 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από το ΚΑΜ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Lexicon der Archaismen in neugriechischen Dialekten. by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1974 . 705+(9) σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής=Dictionnaire étymologique du Grec moderne by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1951 . ιστ+312 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας: 1100-1669 / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 14 τ. , Για την νέα περίοδο του λεξικού βλ. Ι-10-131. Λείπουν οι τόμοι ΙΔ΄-ΙΖ΄. Τόμος Γ1 εις τριπλούν. Οι τόμοι Α και Β εις 4πλούν. Ο τόμος Α εις διπλούν. Στο γλωσσολογικό τμήμα οι τόμοι Α΄-Ε΄. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Λεξικόν Ομηρικόν περιέχον πάσας τας ευρισκόμενας λέξεις παρ Ομήρω και τοις ομηρίδαις μετά διαφωτίσεως του οικιακού, θρησκευτικού, πολιτικού και πολεμικού βίου των ηρωϊκών χρόνων και ερμηνείας των δυσνοητοτέρων χωρίων και των μυθολογικών και γεωγραφικών ονομάτων. by Πανταζίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1885 . (2)+κ+721 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha