Λεξικόν αρχαίων αρχιτεκτονικών όρων by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1986 . λε+268 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομηρικόν λεξικόν: by Λορεντζάτος, Παναγής Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία., 1925 . στ'+407 σ.: Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Λευκαδίτικα: by Λάζαρης, Χριστόφορος Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1970 . 212 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ετυμολογικά σημασιολογικά ζεύγη λογίων και δημοτικών λέξεων της κοινής νεοελληνικής: by Σετάτος, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1969 . η'+128 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ορθογραφικόν και χρηστικόν της ελληνικής γλώσσης by Ζηκίδης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, 1926 . ηη'+1280 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ονομαστικόν της αρχαιοελληνικής γλώσσης:   Publication: Αθήνα: Περιφερειακή Διοίκησις θεσσαλίας, 1972 . 143 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνώνυμα και συγγενικά: by Βλαστός, Πέτρος Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1989 . 742 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης=Thesaurus Graecae linguae ad Η. Stephano constructus by Estienne, Henri Publication: London: Aedibus Valpianis, 1816 . 8 τ.: , Londini: In Aedibus Valpianis. Prostat etiam apud bibliopolas Londinenses, oxonienses, cantabrigienses, edenenses, et dublinienses. 1816-1818 Date:1816 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης τρίτομον: by Γαζής, Άνθιμος Publication: Wien: Anton von Haykul, 1835 . 3 τ.: , Τόμος Α' (1835), Α-Ε, σ. 5φ.χ.α.+8φ.+9-815 σ.+1φ. Στην αρχή υπάρχει ολοσέλιδο χαρακτικό του βασιλιά Όθωνα. Τόμος Β' (1836), Ζ-Π, σ. 3φ.χ.α.+931σ+1φ.χ.α. Τόμος Γ' (1837), Ρ-Ω, σ. 2φ.χ.α.+532σ.+330+14 σ.χ.α.. Οι τόμοι Β΄ & Γ΄ τυπώθηκαν στο τυπογραφείο του Anton Benko (πρότερον Χάϋκουλ). Στον 3ο τόμο υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη Δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Meyers konversations Lexikon:   Publication: Leipzig: Bibliographiches Institut, 1894 . 21 τ.: , Τόμ. Ι(1894)-21(1901) | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (42),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ερμηνευτικόν των ενδοξοτάτων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων: by Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν. Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1918 . 2 τ. , Ο δεύτερος τόμος περιέχει ευρετήριο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συγγραφείς της Βόρειας Ελλάδας by Γούλης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Μπίμπης, 1989 . 80 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1967 . κδ'+445 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1992 . κγ'+436 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό της πιάτσας: by Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1978 . 216 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν Σούδα (Σουΐδα) by Σουΐδας Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός, . 6 τ. , Φωτοτυπική ανατύπωση του Suidae lexicon. Berolini: Typis et Impensis Georgii Reimeri, 1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης. Συντεθέν υπό... και πλουτισθέν διαφόροις πίνακι χρονομετρικοίς, νομισματολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενομοθετημένον μετρικόν σύστημα οίς προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτομον των εν τοις ελληνικοίς συγγράμμασιν απαντώντων κυρίων ονομάτων by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1882 . ιστ'+1592+198 σ.: , Περιέχει ιδιόχειρη αφιέρωση. και σφραγίδες: Καταστήματα Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνησιν, αλαιοτούρκικη | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνοαγγλικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Ναθαναήλ, Παύλος Π. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 559 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό αγγλοελληνικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Χατζηβασδέκης, Ορέστης Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 718 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό ελληνο-γαλλικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: by Χαμουδόπουλος, Αρμόδιος Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967 . 559 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha