Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και περιοδικών εισαχθέντων κατά το έτη 1961-1962   Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1962 . xii+349 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Του Κάλλους, 1884 . (6)+300 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος by Σακκελίων, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1892 . ια'+33+5 ανδ. πιν σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 1948 . 2 τ.: , Τόμος πρώτος. Έντυπα εκδόσεων 1494-1832 πλήν των ξενόγλωσσων, σ. 512+lxxΙΧ Τόμος Δεύτερος: Έντυπα εκδόσεων 1833-1912 πλην των ξενόγλωσσων. Εν Θεσσαλονίκη, 1964, σ. 512+lxxix Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατάλογος περιοδικών της βιβλιοθήκης της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1966 . 43 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος εκθέσεως Μικρασιατικού βιβλίου 16 Απριλίου -7 Μαΐου 1967   Publication: Αθήνα: Ένωσις Σμυρναίων, 1967 . 84 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1965 . 192 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος βιβλίων των οποίων επιτρέπεται ο δανεισμός=Catalogo dei libri ammessi al prestito   Publication: Αθήνα: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1968 . 3 τ. , Τόμος Β': Συμπληρωματικός κατάλογος Α', Αθήναι,1970, σ. 52+vii. Τόμος Γ': Συμπληρωματικός κατάλογος Β', Αθήναι,1972, σ. 34+vi Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Les sciences mathématiques et physiques a travers le fonds ancien de la bibliothéque de l’ Université de Liége by Sauvenier-Goffin, Elisabeth Publication: Louvain: BibliOtheca Universitatis Leodiensis, 1958 . 2 τ. , Premiére partie: De l’ antiquité a la fin du seiziéme iécle euxieme partie: Les XVIIe et XVIIIe siécles. Liége: George Michiels, 1961 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Archéologie,épigraphie, héraldique liégeoises. Le fonds Paul Lohest à la bibliothéque de l’ Université de Liége by Stiennon, Jacques Publication: Liege: BibliOtheca Universitatis Leodiensis, 1962 . 67 σ.: Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Maîtres de l’ École Liégeoise de biologie by Morren, Ch. Publication: Liege: Bibliotheca Universitatis Leodiensis, 1967 . 60 σ.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης: 1676-1808 / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 1951 . ιστ΄+159+(8) 24x17 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Les certificats de lecture et de tranmission dans les manuscrits Arabes by Vajda, Georges Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1957 . ix+84 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Répertoire des catalogues et inventaires de manuscrits Arabes by Vajda, Georges Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1949 . 49 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inventaire des manuscrits Grecs du British Museum by Richard, Marcel Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1952 . xvii+125 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Répertoire des bibliothéques et des catalogues de manuscrits grecs by Richard, Marcel Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1958 . xix+278 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Chartes et documents de l’ Abbaye de Saint-Magloire: by Terroine, Α. Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1966 . xii+715 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων = by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Amsterdam: Adolf Μ. Hakkert, 1966 . 2 τ.; 30x22 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των εκτυπωθέντων εν αυτώ βιβλίων από της ιδρύσεώς του ήτοι από του έτους 1892, μέχρι του έτους 1935.   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1939 . ιε'+512 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Catalogul cartilor Crecesti de la Biblioteca Centrala Universitara "Μ. Eminescu" -Iasi / by Γκαϊτατζής, Νίκος Publication: Iasi: Biblioteca Centrala Universitara "Μ. Eminescu", 1974 . 3 τ. , Vol. Ι (1974): Sec. XVI-XVII. Vol. ΙΙ (1975): Secolul al XVIII-lea. Vol. ΙΙΙ (1978): Secolul al ΧΙΧ-lea Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha