Έκθεσις επί της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι υπό του εμπειρογνώμονος του ΕΟΠ.... Μετά εισηγήσεων, προτάσεων και σημειώσεων.... by Senes, James S. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1958 . φ. (2)+113 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μέγα πείραμα. by Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. Publication: Αθήνα: Πρωτεύς, 1960 . 142 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολική νομοθεσία: by Μανδαμαδιώτης, Δημήτριος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1963 . 239 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα διευθύνσεως γεωργ. εφαρμογών και εκπαιδεύσεως έτους 1958 και 1959.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1958 . 2 τ.: , Τόμ.Α',1958, σ. 79. Τόμ.Β',1959, σ. 64. Διπλός. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκπαίδευσις: by Βογιατζής, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1961 . (4)+64 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αγών διά την παροχήν βασικής εκπαιδεύσεως και την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού.   Publication: Αθήνα: Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1956 . 53 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έτος αγώνων. by Κασιμάτης, Γρηγόρης Π. Publication: Αθήνα: Παρόν, το, 1965 . 180 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα εποχή, νέα εκπαιδευτικά ιδανικά. by Παπαϊωάννου, Στράτος Κ. Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1958 . 111 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκπαίδευση στη Βουλγαρία (1800-1914): by Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη, Ξανθίππη Publication: Θεσσαλονίκη: Φαιστός, 1997 . 253 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφορά Θρακών εκπαιδευτικών στα γράμματα και στο Έθνος. Μελέτες που βραβεύθηκαν από το Δήμο Κομοτηνής μετά από προκήρυξη της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής. by Κούκος, Μόσχος Publication: Χ.τ.: Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, 1997 . 161+(20) σ.: , Για τη μελέτη της Ευαγγελίας Τσιακίρη βλ. στις σ. 71-161. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικισμός και παιδεία. by Δελμούζος, Αλέξανδρος Π. Publication: Αθήνα: Ράλλης Α. Ι., 1926 . 182 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αναγνωστικά βιβλία των μικρών ελληνοπαίδων. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1897 . 2 τ. , Τόμ.Α΄, σ. ιη΄+629. Τόμ.Β΄, σ. ιδ΄+(2)+600 αι οι δύο τόμοι περιέχουν αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Capodistrias et Eynard: by Πετρώνδας, Γρηγόρης Publication: Geneve: Imprimerie du Journal de Genève, 1930 . 3-83 σ. , Λείπει η σ. τίτλου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο παροικιακός Ελληνισμός και η παιδεία του. by Αθανασιάδης, Γιώργης Publication: Cairo: χ.ε., 1948 . 132 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πενήντα χρόνια δάσκαλος. by Γκίκας, Ιω. Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Φακός, Κ. Α., 1950 . 166 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημόσια εκπαίδευσις εν Αιγύπτω. by Τσολεκίδης, Νικόλαος Κ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Καταστήματα «Άγιος Μιχαήλ» Σ. Ι. Βαλλινάκης και Απ. Γλού., 1915 . 103 σ. , Σφραγίδες: « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθήκον του αιγυπτιώτου ελληνισμού και τα σχολεία μας. by Βατιμπέλλας, Νικόλαος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1945 . 86 σ. , Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθήκον των ιθυνόντων την παροικίαν μας. by Ζερμπίνης, Δ. Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πρόοδος, 1946 . 97 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδακτικής εγκόλπιον: by Βεργάδης, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Αθανάσιος Γ.Δεληγιάννης, 1904 . 296 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί πανεπιστημιακής σπουδής δοκίμιον. by Κοτζιάς, Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1858 . 224 σ. , Σφραγίδες: «Φιλόμουσος Σύλλογος Ελλήνων Αλεξάνδρεια». Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha