Η αναδιοργάνωσις της εκπαιδεύσεως. by Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ. Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ανδρ. Ι., 1945 . 140 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα περί διδακτικών βιβλίων συνταχθέν μεν υπό....ως εισηγητού: by Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Αποστολοπούλου, 1894 . 96 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί μελέται περί αγωγής και παιδείας. by Βεργώτης, Μαρίνος Δ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1877 . 522 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die griechische Volksschullehrerbildung: by Μπαλαχήμης, Παναγιώτης Publication: Munchen: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1973 . (1)+239 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψυχολογική φυσιολογία της μεγαλοφυΐας και ιδιοφυΐας. by Nordau, Max Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1912 . 136 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολικαί εφορείαι. by Πλέτσης, Δημ. Π. Publication: Αθήνα: Συνοδινός & Καβαλλιεράτος, 1932 . 127 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαίδευση και κοινωνία. by Σαββόπουλος, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, Αργ., 1943 . 56 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ετεροσκελές της εκπαιδεύσεως: by Δραγάτσης, Ιακ. Χ. Publication: Αθήνα: Αυγής Αθηνών Αποστολοπούλου, 1916 . 52 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α΄. Νόμος «Περί κωδικοποιήσεως εις εν ένιαίον κείμενον νόμου των διατάξεων του νόμου 402 και του διά τούτου κυρωθέντωςΒ. Διατάγματος της 19ης Αυγούστου 1914». «Περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών». ΄. Νόμος «Περί κωδικοποιήσεως των νόμων 240 και 567» «περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως»΄. ΄. Διάταγμα «Περί των έργων των διευθυντών, επιθεωρητών και ιατρών των σχολείων».   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1915 . 55 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνώμαι του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1890 . 126 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ευρυτέρας διαδόσεως της δημοτικής εκπαιδεύσεως: by Μιχαλόπουλος, Θεμ. Ι. Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1905 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί τινών συγχρόνων ζητημάτων: by Δόσιος, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1874 . (5)+104 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γραπτός λόγος εις τας γεωργικάς εφαρμογάς. by Κοντός, Ν. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1957 . 120 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανωτέρα εκπαίδευσις ήτοι συλλογή των διεπόντων την ανωτέραν και μέσηςν εκπίδευσιν νόμων Β. διαταγμάτων και εγκυκλίων του επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργείου από του 1833-1884. by Παρίσης, Στέφανος Publication: Αθήνα: Παλαμήδης, ο, 1884 . ιστ΄+616 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότος και τα εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου: by Παπανικολάου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βοιακή Εστία, 1971 . 79 σ.: , Περιέχουν αφιέρωση. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Το παιδευτικόν σύστημα: by Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Αποστολοπούλου, 1902 . ι΄+[2]+416 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι σχολικαί αποτυχίαι. by Le Gall, Andre Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1963 . 111 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Les insuccés scolaires Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη περί δημοτικής εκπαιδεύσεως ήτοι τι θα εκέρδιζεν η κοινωνία άν ήσαν καλύτερα τα δημοτικά σχολεία by Παπασωτηρίου, Γιώργος Publication: Ηράκλειο: Αλικιώτης, Νικόλαος, 1907 . 87 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδάσκαλοι του Γένους: by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1915 . 104 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνώμαι περί αναδιοργανώσεως της μέσης εκπαιδεύσεως. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921 . 94 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha