Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού εκ Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας. by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 291 σ.: , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Essai sur lΈphébie attique. Tome Ι. by Dumont, Albert Publication: Paris: Firmin-Didot et Cie, 1875 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμ.Ι, σ. xx+336. Τόμ.ΙΙ, σ.xii+461+[7] πίν. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οδηγός προκαταρκτικής παιδεύσεως κατά νέον σύστημα. by Λέριος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ιασεμίδης, Δημ., 1880 . 108+(1) σ. Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κρυφό σκολειό 1908-1911=Le «Kryfho Scoleio»: by Δελμούζος, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1950 . (4)+324 σ.: Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της αναγκαιότητος της θρησκευτικής διδασκαλίας εν τοις σχολείοις. by Στρατιώτης, Κλεάνθης Ν. Publication: Αθήνα: Προμηθεύς, 1922 . 68 σ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επαγγελματική εκπαίδευσις των κωφαλάλων. by Λαζανάς, Βασίλης Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . 53 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγωγή επί τη βάσει της επιστήμης by Laisant, C. Α. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1913 . 128 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο διαφορισμός και η ύλη στην παιδεία μας: by Καραβίδας, Γιάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . (1)+84 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Der Musische unterricht oder die elementarschule bei den Griechen und Römern=rziehung und Unterricht im klassischen Alterthum by Grasberger, Lorenz Publication: Wurzburg: Stahel Buch, 1875 . viii+423 σ. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Juvenile delinquency and the school. by Kvaraceus, William C. Publication: New York: World Book Company, 1945 . x+387 σ. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Ελλάδι δημοτική εκπαίδευσις: by Κυριακάτος, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον «Αι Μούσαι» Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1906 . 96 σ. ; 21x14 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάλυσις του νομοσχεδίου του κου Δ. Πετρίδου περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Εστία, 1895 . 152 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτικαί μεταρρυθμίσεις: by Βαινόπουλος, Ιω. Ν. Publication: Αθήνα: Αυγής Αθηνών Αποστολοπούλου, 1911 . 40 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα νομοσχέδια του Υπουργείου της Παιδείας / by Ευταξίου, Αθανάσιος Π. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . ιστ΄+56 σ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια / by Ολύμπιος, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον "Εστίας" Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1900 . (34)+91 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραμύθια ήτοι αναγνωστικόν βιβλίον διά το Β΄ εξάμηνον του Α΄ σχολικού έτους και το Α΄ εξάμηνο του Β΄ σχολικού έτους κατά τας αρχάς της Ερβαρτιανής Σχολής by Γεωργακάκις, Δ. Μ. Publication: Σμύρνη: Αρμονία: Επιστημονικόν περιοδικόν σύγγραμμα, 1909 . 68 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων του πλήρους δημοτικού σχολείου των αρρένων κατά τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1890 . 90 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γυμνασιακή παιδαγωγική: by Πανταζίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1889 . κγ΄+313 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σωματική αγωγή: by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1925 . 209 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικόν σύστημα δημοτικής εκπαιδεύσεως παρά τοις Έλλησιν ήτοι διδακτική και παιδαγωγική διά πλήρη δημοτικά σχολεία μετά τεχνικής εκπαιδεύσεως. Τόμος Α΄. Διδακτική. by Παυλίδης, Ιωακείμ Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1895 . κα΄+376 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha