Η παιδεία εις την Μακεδονίαν κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας: by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1969 . 15 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La contribution du «Syllogue pour la Propagation des Lettres Grecques» à l' encouragement de l' hellénisme de Macédoine, 1869-1886 / by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1990 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο : Στ΄ Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτ. Ευρώπης(Σόφια 30.8-5.9.89). Ελληνικές Ανακοινώσεις" Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κινήσεις της Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος Κωνσταντινουπόλεως για την οργάνωση της παιδείας στη Μακεδονία κατά το 1885 / by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 14 σ. , Τόμος: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 239-252. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ελληνικό κράτος και ο σχολικός θεσμός στον υπόδουλο ελληνισμό. Απόπειρα δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου μέσα από τη νομιμοποίηση του θεσμού της σχολικής επιθεώρησης στη Μακεδονία το 1907 / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 20 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 30 (1995-96) 291-312 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για την κίνηση ελληνικών σχολείων της Μακεδονίας στις εφημερίδες «Ερμής» καί «Φάρος της Μακεδονίας» (1875-1893) / by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ΄ (1977) 399-404 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολεία και διδάξαντες εις το Ζιουπάνι και τα πέριξ / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 11 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ΄(1982) 329-339 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 34 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονική", τόμος ΙΑ΄(1971) 342-375 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατιωτικαί ακαδημίαι εν Μακεδονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερον / by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονιών Σπουδών, 1973 . 35 σ. , Τόμος: "Μακεδονικά", 13 (1973) 117-152. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδεολογία και εκπαίδευση: by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 26 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 333-358. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απομάκρυνση των "ανεπιθύμητων" αντικεμαλικών της Δυτικής Θράκης. Μια άλλη όψη της ελληνοτουρικής προσέγγισης του 1930 / by Κλάψης, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 17 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 359-374. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτικές αναζητήσεις και παιδαγωγικές εφαρμογές στη Μακεδονία του μεσοπολέμου: by Γόλης, Δημήτριος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 11 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 471-481. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεώρηση του ζητήματος του εκκλησιαστικού αγώνα των Σλάβων της Μακεδονίας κατά τον 19ο αι. στη βουλγαρική υποχρεωτική εκπαίδευση της περιόδου 1944-1949 / by Τολούδη, Φωτεινή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 24 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 499-522 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτική δράση και εθνική- θρησκευτική προσφορά Συλλόγων, Ορφανοτροφείων και Σχολών στη Μακεδονία ενάντια στη βουλγαρική προπαγάνδα πριν και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους / by Σοροβίγκα, Αναστασία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2014 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Χριστιανική Μακεδονία : Η ενδοχώρα της στον κόσμο της Ορθοδοξίας της Χερσονήσου του Αίμου. Προβληματισμοί εθνικοί και θρησκευτικοί επίκαιροι", σ. 215-232. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του συνδέσμου των εν Μακεδονία Οθωμανών Ελλήνων Διδασκάλων /   Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Νέα Αλήθεια", 1912 . 9 σ. ; 21x26 εκ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Μακεδονία εκπαίδευσις κατά τους επί τουρκοκρατίας χρόνους / by Χατζηκυριακού, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1928 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1928), σ.117-124 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine et les réformes. Memoire du Syllogue Macedonien d' Athènes   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 12 σ. ; 23x15 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική επισκόπησις της εκπαιδευτικής κινήσεως εν Μακεδονία κατά τα έτη 1870-1900 / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1913 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1913) σ.145-150 Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευσις εν τη δυτική Μακεδονία : στατιστικαί πληροφορίαι / by Κατσούρος, Ιωάννης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1934 . 6 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1934) σ.36-41 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευσις εις την Δ. Μακεδονίαν κατά το εκπαιδευτικόν έτος 1958-59   Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1960 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1960) σ.61-65 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στη Μακεδονία και η συμβολή της στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιτυχία του Μακεδονικού Αγώνα / by Καρσανίδης, Ευάγγελος Γ. Publication: Δράμα: Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας, 2018 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Από τον Μακεδονικό Αγώνα... στην απελευθέρωση της Δράμας: Πρακτικά συνεδρίου. Δράμα 16, 17 & 18 Νοεμβρίου 2012", σ. 77-102 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha