Η εκπαίδευση στην ορεινή ζώνη της Δυτικής Μακεδονίας και το γυμνάσιο Τσοτυλίου: by Καλογερόπουλος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.457-467. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία στη Μακεδονία και η συμβολή της στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιτυχία του Μακεδονικού Αγώνα / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 7 σ.: , Δημοσευμένο στο: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 21-27. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους προς την Μακεδονία και ο Μακεδονικός Αγών / by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 12 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός αγώνας: Συμπόσιο (1984)", σ. 29-40. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La contribution du «Le Syllogue pour la propagation des lettres grecques» à lΈncouragement de l'Hellénisme de Macédoine, 1869-1886 by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Σπουδών Ν.Α. Ευρώπης, 1990 . 10 σ. , Τόμος ΣΤ΄ διεθνές συνέδριο σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, (1989), σ. 277-286 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία και οι προοπτικές της. by Στεργιάδης, Γεώργιος Χαρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1992 . 39 σ.: , Τόμος "Πρακτικά 2ου Πανδυτικομακεδονικού συνεδρίου", σ.143-181 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία. by Καραμπάση, Έλλη Publication: Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 2006 . 9 σ.: , Τόμος "Αφιέρωμα 2006. 4000 χρόνια ελληνική Μακεδονία", σ. 147-155 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανώτατη εκπαίδευση στη Μακεδονία by Νικολακούλης, Θανάσης Publication: Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 2006 . 4 σ.: , Τόμος "Αφιέρωμα 2006. 4000 χρόνια ελληνική Μακεδονία", σ. 303-305 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διά της Εκκλησίας και της παιδείας πνευματική αυτοάμυνα του Δυτικομακεδονικού Ελληνισμού κατά το Μακεδονικό Αγώνα / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Καστοριά: Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, 2005 . 12 σ. , Τόμος "Μακεδονικός Αγών, Παύλος Μελάς", σ. 89-100 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Κέντρον φωτισμού της όλης Μακεδονίας»: by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 24 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικά: 19ος και 20ος αιώνας", σσ.13-36 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στον τόμο: Ι. Χασιώτη (επιμ.). Οις αγαθοίς βασιλεύουσα: Θεσσαλονίκη, ιστορία και πολιτισμός.Τόμος Β΄. Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1997, σσ. 238-259 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Απόστολοι του εκπολιτισμού»: by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 22 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικά: 19ος και 20ος αιώνας", σσ.263-284 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στον τόμο: «Θεσσαλονικέων Πόλις», (3) (1997) 124-139. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα εν Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους / by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 3 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9 (1969) 343-345 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατιωτικαί ακαδημίαι εν Μακεδονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερον / by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 35 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 117-152 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδεία στη Δυτική Μακεδονία. by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009 . 5 σ. , Τόμος Φανοί πορείας, σ. 133-137 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελληνική Εκκλησία και ο Ελληνισμός: by Diehl, Charles Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 15 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 36-50 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αγώνες του ελληνισμού εν Μακεδονία κατά Τούρκων & Βουλγάρων διά των σχολείων. by Μέλφος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 3 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έρευνα για την εκπαίδευση της Μακεδονίας κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας: by Τερζής, Νίκος Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 14 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ.519-532 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση ως μέσο εθνικιστικής προπαγάνδας: by Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη, Ξανθίππη Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2001 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης", 1 (2001) 193-205. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία γη ελληνική=Macedonia Hellenic land   Publication: Αθήνα: Πολεμικό Μουσείο, . 38 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας. by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1916 . 36 σ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτική εξεικόνισις των από της 1ης Ιανουαρίου 1882 εκπαιδευτικών εργασιών της Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος.   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 26 σ. , Πιθανή ανατύπωση από την «Εκκλησιαστική Αλήθεια» σε τυπογραφείο της Κωνσταντινουπόλεως. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha