Νο 1 Albanie: by Κερσόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Φλάμμα, 1937 . 114 σ. , Ανάτυπο από το περιοδικό «Les Balkans» Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliographie Albanaise: by Legrand, Émile Publication: Paris, Αθήνα: H. Welter, 1912 . 228 σ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη βιβλιογραφία της λαϊκής αρχιτεκτονικής: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόρης, Μιχαήλ-Πέτρου, 1978 . 70 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha