Βασιλείου έπαινος: by Φαράκλας, Χρίστος Π. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 2008 . 91 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
In memoriam: by Χαραλαμπάκος, Βασίλης Publication: Αθήνα: Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 1999 . 159 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έθνος, κράτος και πολιτική: Μελέτες νεοελληνικής ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο /   Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 351 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εύανδρος: by Κυρτάτας, Δημήτρης Ι. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 2009 . 456 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Captain and scholar: by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 2009 . 349 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Καπετάνιος και λόγιος Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ubi dubium ibi libertas: by Λούκος, Χρήστος Publication: Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2009 . 399 σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόδοση τιμής στο Νικόλαο Κ.Μουτσόπουλο   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008 . 98 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για τον Χαράλαμπο Μπούρα by Κορρές, Μ. Publication: Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2009 . 93 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην επί τη εικοσιπενταετηρίδι της καθηγεσίας αυτού (1926-1951)   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 735 σ. ; , Τόμος "Ελληνικά". Παράρτημα 4 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 708 σ.: 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Λόγος εις Αδαμάντιον Κοραήν by Χαριτωνίδης, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1933 . 94 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Μόδης: by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 28 σ. , Το 2ο και το 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μνήμη Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου   Publication: Αθήνα: Αργυρόπουλος, Γ., 1984 . 534 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notice sur le marquis de queux de Saint-Hilaire suivie des discours prononces a ses obseques et d'autres hommages rendus a sa memoire: by Βικέλας, Δημήτριος Publication: Paris: Firmin-Didot et Cie, 1890 . 77 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δάφνη στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια: by Τσάτσος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παρισιανός, Γρηγόριος Κ., 1978 . 221 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Θρασύβουλου Γ.Γεωργιάδη (1907-1977)   Publication: Αθήνα: Μιχαλάς, Κ., 1979 . 77 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νίκος Βέης τιμημένος σαν διδάσκαλος του γένους από τους φοιτητές του: by Βέη, Μαίρη Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1978 . 415 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμητικές εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μανόλη Τριανταφυλλίδη   Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1987 . 182 σ.: , Δωρεά Ηρακλή Καλαϊτζή Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sparta and Persia: by Lewis, David Publication: Leiden: Brill, Ε. J., 1977 . x+168 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance et les Slaves:   Publication: Paris: Association des Amis des Etudes Archeologiques des Mondes Byzantino-Slaves, 1979 . xx+460 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha