Νίκος Αστρινίδης: by Παππά, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 214+1cd σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Αλέξανδρου Μπαλτατζή 1904-1987   Publication: Αθήνα: Αγροτική Συνεταιριστική Αλληλεγγύη, 1991 . 192 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Amicitiae Gratia:   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2008 . 287 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου: by Τζαμαλίκος, Π. Publication: Αθήνα: Γιαλλελής, 1988 . 345 σ.: , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονική Επετηρίς:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, 2011 . 927 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studi storici in onore di Gabriele Pepe   Publication: Bari: Dedalo Libri, 1969 . 832 σ.: Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πενηντάχρονα του Πενεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1926-1976)   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979 . 113 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατονταετηρίς του συντάγματος 1864-1964 by Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 . 81 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
"Ομότιμος διαλεγόμενος": by Κογκούλης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2012 . 352 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Μανωλεδάκης (1937-2011):   Publication: Θεσσαλονίκη: Χορτιάτης 570, 2012 . 202 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκλιπόντες ακαδημαϊκοί της πεντηκονταετίας (1926-1976)   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1977 . 498 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zbornik Svetozara Radojcica [Μélanges Svetozar Radojcic]   Publication: Beograd: Filozofski Fakultet, 1969 . xvi+398 σ.: Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Π. Ανάργυρος Σταματόπουλος 1916-1994 "...όλων πατέρας... για όλους η καρδιά σου   Publication: Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 2012 . 451 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβιβλου αυτού (1345-1945)   Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1952 . ια΄+623 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φίλιππος Ηλιού: by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2004 . 20 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Ηλιού ΙΙ by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2005 . 69 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκδήλωση προς τιμήν Δημητρίου Γουργουράκη   Publication: Αθήνα, Κομοτηνή: Σάκκουλας, Αντ. Ν., 2006 . 39 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικόν μνημόσυνος Ευθαλίας Αδάμ   Publication: Αθήνα: Σύλλογος Ζαππίδων, 1955 . 32 σ.: Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εορτασμός της 85ετηρίδος Αντωνίου Δ.Κεραμόπουλου   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1954 . 19 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αντώνιος Χρηστομάνος (1870-1933)   Publication: Χ.τ.: Ρουμελιώτης, . 32 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha