Απόδοση τιμής στο Νικόλαο Κ.Μουτσόπουλο   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008 . 98 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για τον Χαράλαμπο Μπούρα by Κορρές, Μ. Publication: Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2009 . 93 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διεθνείς σχέσεις: by Τριανταφύλλου, Δ. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 2008 . 846 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1935 . 613 σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατονταετηρίς του στρατάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη (1827-1927   Publication: Αθήνα: Θεοτοκάτος & Σια, 1927 . 167 σ.: Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Σπυριδάκιν   Publication: Λευκωσία: χ.ε., 1964 . 238 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγγέλου Βλάχου πεντηκονταετηείς 1852-1902   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 78 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εις μνήμην Κ.Αμάντου 1874-1960 by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Μυρτίδη, 1960 . 531 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εις Αδαμάντιον Κοραήν by Χαριτωνίδης, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1933 . 94 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ενενηκονταετηρίς του προέδρου του φιλολογικού συλλόγου "Παρνασσός" Ιπποκράτους Σ.Καραβία by Καραβίας, Ιπποκράτης Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1953 . 105 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1798-1898 πανηγυρικόν τεύχος επί τη εκατονταετηρίδι από της γεννήσεως του εθνικού ποιητού Διονύσιου Σολωμού   Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1902 . 696 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονικόν μνημόσυνον Γεωργίου Κ. Γαρδίκα   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1939 . 123 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου   Publication: Αθήνα: Αργυρόπουλος, Γ., 1984 . 534 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notice sur le marquis de queux de Saint-Hilaire suivie des discours prononces a ses obseques et d'autres hommages rendus a sa memoire: by Βικέλας, Δημήτριος Publication: Paris: Firmin-Didot et Cie, 1890 . 77 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη   Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, 1974 . 417 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τεσσαρακονταετηρίς 1890-1930 by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εστία, 1931 . 57 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκτακτο δελτίο για το έτος Καποδίστρια 1776-1976 by Τσάτσος, Κωνσταντίνος Publication: Κέρκυρα: Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, 1976 . 66 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δάφνη στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια: by Τσάτσος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Παρισιανός, Γρηγόριος Κ., 1978 . 221 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτάφια στήλη στον Ιωνα Δραγούμη: by Κασιμάτης, Γρηγόρης Π. Publication: Αθήνα: Παρισιανός, Γρηγόριος Κ., 1978 . 151 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Θρασύβουλου Γ.Γεωργιάδη (1907-1977)   Publication: Αθήνα: Μιχαλάς, Κ., 1979 . 77 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha