Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400). by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991 . 237 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Abdul-Hamid: by Roy, Gilles Publication: Paris: Payot, 1936 . 243 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικόν περί των Τούρκων Σουλτάνων (κατά τον Βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 111) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1958 . 385 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικό των Τούρκων Σουλτάνων (του Βαρβερινού ελλ. κώδικα 111) και το ιταλικό πρότυπο by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 95 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Les Sultans Ottomans by Ganem, Halil Publication: Paris: Chevalier-Maresco, Α., 1901 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επίτομος βιογραφική ιστορία των Σουλτάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας by Βαπορίδης, Αβραάμ Publication: Κωνσταντινούπολη: Βουτυράς και Σια, 1885 . τ. , Τόμος Β' Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Suleiman the magnificent: by Lamb, Harold Publication: New York: Bantam Books, 1951 . 328 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Saladin: by Champdor, Albert Publication: Wien: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1956 . 330 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατό χρόνια από την επίσκεψη του σουλτάνου Mehmet Reşat στη Θεσσαλονίκη (1911-2011) / by Μέγας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 . 88 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "κόκκινος σουλτάνος": by Τζανακάρης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Μεταίχμιο, 2011 . 535 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha