Περί του μονυδρίου Αγίου Αθανασίου Αλωνίων Σαμοθράκης / by Παπαθανασίου, Ευάγγελος Αθ. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2002 . 35 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση", 2 (2002) 113-148. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δικαιοπρακτικά έγγραφα από τη Σαμοθράκη / by Κατσάνης, Νίκος Α. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2003 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περι Θράκης", 3 (2003) 227-248. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκοί ιατρικοί όροι και ονοματολογία του ανθρώπινου σώματος στο γλωσσικό ιδίωμα της Σαμοθράκης / by Κατσάνης, Νίκος Α. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2006 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση", 5 (2005-06) 225-234. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφκάς /Φ΄κάς: by Παπαθανασίου, Ευάγγελος Αθ. Publication: Ξάνθη: Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση, 2009 . 97 σ. , Τόμος 6 (2007-09) 65-162 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλιμάκωση του κακού και ποιητική ουσία στον λαϊκό προφορικό λόγο: by Πολίτης, Αθανάσιος Γ. Publication: Ξάνθη: Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση, 2009 . 33 σ. , Τόμος 6 (2007-09) 257-290 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
De quelques faits phonétiques du dialecte moderne de SamoThrace. by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1939 . 56 σ. , Τόμος ΣΤ' (1939-40) 153-208 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία περιοχής Φονιά, Γερωπλατάνου, Αλωνουδίου και Απάνω Μεριάς Σαμοθράκης (πρώτη καταγραφή-πρόδρομη έκθεση) / by Παπαθανασίου, Ευάγγελος Αθ. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2001 . 32 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης", 1 (2001) 25-56 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφκάς/Φ'κάς : συμβολή στα περί του χαλασμού της Σαμοθράκης τον Σεπτέμβρη του 1821 / by Παπαθανασίου, Ευάγγελος Αθ. Publication: Ξάνθη : Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2009 . 96 σ.: , Ανάτυπο από το "Περί Θράκης", τ.6(2007-09), σ.65-161 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαμοθράκη: by Ζωγραφάκης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1984 . 16 σ. , Τόμος Δ' (1984) 102-116 | Δωρεά Γεωργίου Ζωγραφάκη Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναθήματα Μακεδόνων βασιλέων στα μεγάλα Ιερά (Ολυμπία, Δελφοί, Δήλος, Σαμοθράκη): by Σαρρή, Μαρία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1997 . 89+(21) σ. : Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tenedo: by Boschini, Marco Publication: ROME: χ.ε., 1658 . 1 σ. , Ο χάρτης αγοράστηκε το 1973 από τον εκδοτικό οίκο "Σπανός" και είναι σε κορνίζα Date:1658 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Deux fortifications des Gattilusi a Samothrace : Chora et Palaiapolis / by Ανδρούδης, Πασχάλης Publication: Thessalonike: European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, 2013 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Medieval ports in North Aegean and the Black Sea : Links to the Maritime Routes of the East. International Symposium. Thessalonike, 4-6.12.2013. Proccedings", σ. 233-247. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Deux fortifications des Gattilusi a Samothrace : Chora et Palaiapolis / by Ανδρούδης, Πασχάλης Publication: Thessalonike: European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, 2013 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Medieval ports in North Aegean and the Black Sea : Links to the Maritime Routes of the East. International Symposium. Thessalonike, 4-6.12.2013. Proccedings", σ. 233-247. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recent epigraphic research in Thasos, Aegean Thrace & Samothrace (2005-2015) /   Publication: Αθήνα : British School at Athens, 2015 , Δημοσιευμένο στο: "Archaeological Reports", 61 (2014-2015) 75-93. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικές εργασίες Σαμοθράκης 1992 / by Καραδήμα-Μάτσα, Χρύσα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995 . 8 σ. , Άρθρο από το "Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.6(1992), σ.677-684 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανασκαφή στην Παναγιά τ' Μάνταλ' της Σαμοθράκης το 1993 / by Μάτσας, Δημήτρης Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 9 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.7(1993), σ.647-655 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νήσος Σαμοθράκη και ο σεισμός της 28 Ιανουαρίου (9 Φεβρουαρίου) 1893 / by Χρηστομάνος, Αν. Κ. Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1899 . 10 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού", Γ΄ (1899) 193-237. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μονή του Χριστού παρά τα Θέρμα της Σαμοθράκης / by Παπαθανασίου, Ευάγγελος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2015 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 25, 2011", σ. 551-576. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαμοθράκη : το νησί με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς / by Γκριτζάλης, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1957 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1957) σ.201-205 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Ζγόραφα ως κέντρον των σεισμών της Σαμοθράκης και λείψανον τεσσάρων νήσων του Θρακικού Πελάγους προ αμνημονεύτων χρόνων καταποντισθείσαι / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 48-54. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha