Συμβολή στην τοπογραφία της Προσοτσάνης και της περιοχής της: by Κασμερίδης, Ευστράτιος Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 124-138. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα θρησκευτικά κτίσματα στην Προσοτσάνη κατά την τελευταία φάση της οθωμανικής κυριαρχίας / by Μεσσής, Βασίλειος Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 26 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 160-186. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική ερμηνεία της διαμάχης Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας «Ηώς» και «Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» / by Αθανασιάδης, Γιάννης Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 20 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 237-246. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιούλιος 1906: Η Προσοτσάνη στο επίκεντρο ενός παρ’ ολίγον διπλωματικού επεισοδίου μεταξύ ελληνικών και οθωμανικών αρχών / by Βαμβούρη, Χριστίνα Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 247-258. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χαμένο οθωμανικό λουτρό της Προσοτσάνης / by Παρχαρίδου, Μαγδαληνή Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 187-198. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θετικοί και αρνητικοί πρωταγωνιστές του «Μακεδονικού Αγώνα» στην περιοχή της Προσοτσάνης / by Χατζόπουλος, Γεώργιος Κ. Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 200-213. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Προσοτσάνη και η ευρύτερη περιοχή της με τα μάτια του Γκεόργκι Στρέζοφ στα τέλη του 19ου αι. : by Μπεράτης, Γιάννης Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 23 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 214-236. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων του 1922 στην Προσοτσάνη και την περιοχή της / by Μπακάλη, Γεωργία Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 260-269. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τον Πόντο του μεγάλου αποικισμού του 8ου αι. π.Χ. στην προσφυγιά του 20ού αι. Η περίπτωση της Προσοτσάνης / by Κουλίδου, Σοφία Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 270-277. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχειακά σύνολα του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας: Πηγή ανάδειξης της ιστορικής μνήμης του Δήμου Προσοτσάνης Δράμας / by Χατζηισαάκ, Ιορδάνα Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 278-288. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Προσοτσάνη στα γεγονότα της Δράμας του 1941 μέσα από τις βουλγαρικές πηγές / by Χατζηαναστασίου, Τάσος Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 289-298. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπαράγματα του κώδικα της ιεράς εκκλησίας των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου Προσοτσάνης 1890-1908 / by Γεωργιάδης, Νικόλαος Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 36 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 324-359. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στο σαντζάκι της Δράμας τον 19ο αιώνα και αρχές του 20ού αι. Το παράδειγμα της Προσοτσάνης / by Κουτουξιάδου, Αικατερίνη Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 27 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 360-386. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης – Μνήμες και ιστορία / by Χανουμίδης, Λιβέριος Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 25 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 387-411. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περίοδος 1912-1922 ως τομή στις αναζητήσεις της αρχιτεκτονικής των σχολικών κτιρίων της περιοχής της Δράμας. Αναφορά σε παραδείγματα της Προσοτσάνης / by Καμπούρη, Ευαγγελία Α. Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 35 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 434-468. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καπνός της Προσοτσάνης και η σημασία του για την περιοχή από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας / by Ριτζαλέος, Βασίλης Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 470-486. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καπνοκαλλιεργητές και στατιστικά καπνοκαλλιέργειας της Προσοτσάνης στη δεκαετία του 1950 / by Αποτάς, Κομνηνός Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 487-491. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Διεύθυνση Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας και η διαχείριση της εποικιστικής γης στην περιοχή της Προσοτσάνης (1923 – 1967) / by Γκλαβίνας, Γιάννης Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 492-505. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
2ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης: Ιστορικό - κοινωνικό πλαίσιο / by Βασιλειάδου, Δέσποινα Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 25 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 387-411. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι νερόμυλοι στην Προσοτσάνη του 20ού αιώνα / by Σκαμπάλης, Ζήσης Publication: Προσοτσάνη: Δήμος Προσοτσάνης, 2019 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα : "Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου "Η Προσοτσάνη και η ιστορία της": (4-6 Μαΐου 2018)", σ. 522-540. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha