Η μεγάλη πυρκαγια της Θεσσαλονίκης του 1917 και το σχέδιο Εμπράρ. by Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 10 σ.: , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 305-314 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θάσος: ανθρώπινοι και περιβαλλοντικοί παράμετροι της πολεοδομικής δυναμικής / by Blondé, Francine Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2009 . 12 σ. , Τόμος "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη : επετειακός τόμος (20 Χρόνια)", σσ. 51-62 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαμόρφωσις και εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων παραλίας Θεσσαλονίκης: by Σιάγας, Άγγελος Ιωάν. Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Υπουργείον Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, . (2)+17 σ.; , Υπάρχει αφιέρωση. ολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πρώτα σχέδια των Αθηνών: by Μπίρης, Κώστας Η. Publication: Αθήνα: Παπαδογιάννης, Κ. Σ., 1933 . 45 σ.; , Σφραγίδα « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη επί του σχεδίου της πόλεως των Αθηνών / by Βακάς, Παύλος Publication: Αθήνα: Εστία, 1896 . 8 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 27x20 εκ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκσυγχρονισμός και πολεοδομία στη Θεσσαλονίκη του 19ου αιώνα. by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1983 . 54-67 σ. , Τόμος Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Νεοκλασική Πόλη & Αρχιτεκτονική», σ. 54-67 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Savoir et pouvoir dans l'urbanisme moderne colonial dΈrnest Hebrard. by Wright, Gwendolyn Publication: Paris: Cahiers de la Recherche Architecturale, 1982 . 18 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1917: by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1983 . 26 σ.; , Περίληψη στα γαλλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη: by Δουβεντζίδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 34 σ.: , Φοιτητικό ερευνητικό θέμα στην Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
De l'habiter au batik. [These]. Vol. Ι-ΙΙ. by Βαλουγεώργης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 2 τ.: , Τόμ. Ι, φ.48. Τόμ.ΙΙ, φ.35 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Bilan intellectuel: by Βαλουγεώργης, Ιωάννης Publication: Paris: χ.ε., 1982 . 12σ.+2φ.+10σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμένων περιοχών της Ευρώπης=Reconstruction of declining and destroyed areas of Europe. by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002 . 375 σ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χώρος και ιστορία: Αστικός, αρχιτεκτονικός και περιφερειακός χώρος: Πρακτικά συμποσίου Σκοπέλου =   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1989 . 226 σ. ; 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική πόλη :   Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1985 . 2 τ. ; 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιδεολογία και σχεδιασμός στο βορειοελλαδικό χώρο, στα 1920 /   Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης Α., 2012 . 18 σ.: , Δημοσιεύτηκε στο: "Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου", σ.315-332 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βυζαντινές πόλεις:   Publication: Ρέθυμνο: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 2012 . xvi+296 σ.: 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιάννενα : από την "πόλη-παζάρι" στην "πόλη-πρακτορείο" : ιστορική χωρολογική-πολεολογική-κτιριολογική μελέτη / by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1993 . 241 σ. : 28x21 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιασμός και ανάκτηση του χώρου της πόλης. Χαρακτήρας της πολεοδομικής παρέμβασης του κράτους κατά την μετάβαση από την Οθωμανική στην Νεοελληνική πόλη / by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1985 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στα "Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική πόλη : Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό Κράτος". Τόμος Β΄. Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 381-395. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόλη και πολεοδομία στη Βόρειο Ελλάδα μετά το 1912 / by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1985 . 25 σ. , Δημοσιευμένο στα "Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική πόλη : Οθωμανικές κληρονομιές και Ελληνικό Κράτος". Τόμος Β΄. Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 397-421. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στο δρόμο για το λιμάνι. Πολεοδομικά και τοπογραφικά Θεσσαλονίκης / by Ακριβοπούλου, Σοφία Publication: Thessalonike: European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, 2013 . 22 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Medieval ports in North Aegean and the Black Sea : Links to the Maritime Routes of the East. International Symposium. Thessalonike, 4-6.12.2013. Proccedings", σ. 141-162. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha