Πίνακες καταστροφών οικοδομών της Ελλάδος.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1946 . 144 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Αθήνα: Τροχαλία, 1997 . 334 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου: by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1998 . 517 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη του οικιστικού προγράμματος και του πολεοδομικού σχεδίου της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. Τεύχ. Α΄ : Οικιστική ανάλυση και χωροταξική διερεύνηση. Τεύχ. Β΄: Προκαταρτικό διευθύνον σχέδιο και πρόγραμμα. by Τριανταφυλλίδης, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κωσταρόπουλος, Ελευθέριος, 1960 . Τεύχ.2 σ.: , [Τεύχ.] Α΄ : (1960), σ. 126. Περίληψη στα αγγλικά.Τεύχ. Β΄ : (1961), σ. 76. Περίληψη στα γαλλικά. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Salonique en reconstruction. by Saias, J. Publication: Αθήνα: Imprimerie de "l'Opinion", 1920 . (1)+47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι διά την εφαρμογήν των πολεοδομικών σχεδίων και κανονισμών. by Παππάς, Ιωάννης. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1948 . 71 σ.: Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η κτιριολογική άποψις του νέου σχεδίου της Θεσσαλονίκης / by Κιτσίκης, Κώστας Publication: Αθήνα: Αφοί Μπλαζουδάκη, 1919 . (1)+81 σ.: Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικός σχηματισμός και πολεολογικός χώρος: by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980 . 674 σ.+14 αναδ. πίν.; , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη: by Ανδρικοπούλου-Καυκαλά, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1980 . 14 χ.α.+119 σ.; Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καστοριά: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κρόνος, . 120 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πολεοδομική διερεύνηση-επέμβαση στην πάνω πόλη Θεσσαλονίκης. by Αναστασιάδης, Άγις Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1982 . 2 τ.: , Τόμος Α', σ. 309: Ιστορική ανάλυση, υπάρχουσα κατάσταση, στατιστική επεξεργασία. Τόμος Β', σ. 232: Εναλλαχτικές προτάσεις, στατιστικοί πίνακες, χάρτες. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανάπλαση προβληματικών περιοχών κατοικίας υψηλών & μέσων πυκνοτήτων στα αστικά κέντρα: Προγραμματισμός και μέτρα πολιτικής. by Αραβαντινός, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1987 . 151 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un projet pour la permanence d'un lieu. by Νικηφορίδης, Πρόδρομος Publication: Toulouse: χ.ε., 1983 . 70 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καστοριά: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1972 . 8 χ.α.+141 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: by Vitti, Massimo Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1996 . 2 τ.: , Τόμος Ι, σ. 266+(44)+(4). Τόμος ΙΙ, 9 αναδ. χάρτες. Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
New city patterns: by Sanders, S. Ε. Publication: New York: Reinhold Publishing Corporation, 1946 . (6)+205+(5) χάρτ.: Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Saint site and sacred strategy: by Lucas, Thomas Μ. Publication: Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana (Εκδότης), 1990 . 232 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αόρατες παρενθέσεις: by Κατσαβουνίδου, Γαρυφαλλιά Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 252 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πόλη-λιμάνι της Καβάλας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας: by Στεφανίδου, Αιμιλία Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2007 . 408+(1) σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέδια πόλεων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα by Καυκούλα, Κική Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 240 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha