Λογοδοσία του διοικητικού συμβουλίου της Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων Θεσσαλονίκης διά το έτος 1955.   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 32σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων διευθυνούσης επιτροπής της Μ.Φ.Α. περιόδου 1871-1900:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1976 . 32 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός χρήσεως 1992.   Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ιωάννου σ. Κωστόπουλου, 1992 . 23 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ετήσια λογοδοσία της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος του Έτους 1885-1886. Συνταχθείσα και απαγγελθείσα υπό..   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1886 . 39 σ. , Περιέχει σφραγίδα της ΜΦΑ. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των πεπραγμένων της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Φοίνικος, 1949 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2006. Ακίνητο Καρούτα. Ειδικό ενημερωτικό σημείωμα.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 16 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα της επιτροπής ιδρύσεως του ανδριάντος του Αδαμάντιου Κοραή εν Χίω   Publication: Χίος: Κασσιώτης, Νίκος, 1952 . 22 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Τακτική Γενική Συνέλευση, Κυριακή 18 Μαρτίου 2012. Ενημερωτικό σημείωμα   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2012 . 56 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία της Κεντρικής Εκκλησ[ιαστικής] Επιτροπής Θεσσαλονίκης, χρήσεως 1930-1931.   Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαϊδης, Ν., 1933 . 36 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Τακτική Γενική Συνέλευση, Κυριακή 31 Μαρτίου 2013. Ενημερωτικό σημείωμα   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2013 . 25 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία του Δ. Συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ. διά το έτος 1925.   Publication: Θεσσαλονίκη: Χ.Α.Ν., 1926 . 35 σ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία της εν Αθήναις Μακεδονικής Επιτροπής:   Publication: Αθήνα: Χ. Φιλαδελφεύς, 1878 . 47 σ. ; 28x21 εκ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων χρήσεως… /   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 1949 . 8 τ.: , Υπάρχουν τα έτη χρήσεως 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952 & 1952-1953, 1957, 1958, 1959 (Εορτασμός Εκονταετηρίδος Ιδέας Ερ. Ντυνάν), 1960, 1961. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των κατά το έτος 1890-91 πεπραγμένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος προς το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1891 . 282 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έξι χρόνια πρυτανείας: by Τσεκούρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1997 . 59 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα διευθύνσεως γεωργ. εφαρμογών και εκπαιδεύσεως έτους 1958 και 1959.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1958 . 2 τ.: , Τόμ.Α',1958, σ. 79. Τόμ.Β',1959, σ. 64. Διπλός. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης. Λογοδοσία:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Θ. και Ιωνάς, Κ. Κασιμάτης, 1939 . 9 τχ. , Διάσπαρτες σφργ.:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» και της «Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Έκθεσις διετής των ορθοδόξων δημοσίων σχολείων Χίου των ετών 1905-1906 και 1906-1907.   Publication: Χίος: Σέσμις, 1908 . (2)+110 σ. +2 ανδ. πίν. , Στη σελ. τίτλου περιέχει σφραγίδα της «Εφορείας Ορθοδόξων Δήμοσ. Σχολείων Χίου». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Λογοδοσία του έτους ...   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνική Κοινότης Αλεξανδρείας, 1912 . 75 τ.; , Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος», "Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή", "Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής». Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (68),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτικής Εταιρείας Λογοδοσία πεπραγμένων:   Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ιωάννης Β., 1938 . 2 τ.: , Η λογοδοσία των ετών 1935-1937 εις διπλούν. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha