Τα κατά την γυμνασιαρχίαν: by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Λευκωσία: Παγκύπριον Γυμνάσιον, 1901 . 25 σ. , Τύποις "Κυπρίου".Στη σ. . Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1920 . 27 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκύπριον Γυμνάσιον: Τα κατά την γυμνασιαρχίαν Μιχαήλ Δ. Βολονάκη εν τω σχολικώ έτει 1899-1900 πεπραγμένα by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Λευκωσία: Τύποις «Κυπρίου», 1901 . (2)+22+(3)+1λ. σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκύπριον Γυμνάσιον: Τα κατά την γυμνασιαρχίαν Μιχαήλ Δ. Βολονάκη εν τω σχολικώ έτει 1903-1904 πεπραγμένα.   Publication: Λευκωσία: Τυπογραφείο "Φωνή της Κύπρου", 1905 . 39 σ. ; , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 21x14 εκ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκύπριον Γυμνάσιον: by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Λευκωσία: Η Φωνή της Κύπρου: Πανελλήνιον δημοσιογραφικόν όργανον μάχης διά την απελευθέρωσιν της ελληνικής μεγαλονήσου, 1905 . 3-39+1λ. σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκύπριον Γυμνάσιον: Τα κατά την γυμνασιαρχίαν Μιχαήλ Δ. Βολονάκη εν τω σχολικώ έτει 1905-1906 πεπραγμένα. by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Λευκωσία: Τυπογραφείο "Η Φωνή της Κύπρου", 1907 . 43 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκύπριον Γυμνάσιον:   Publication: Λευκωσία: Τυπογραφείο η "Φωνή της Κύπρου", 1908 . 43 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσίαι του Συμβουλίου του εν Αδριανουπόλει Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου των ετών 1872 και 1873 αναγνωσθείσα υπό του Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Δήμησσα ιατρού.   Publication: Αθήνα: Κουβέλος Ιω. και Τρίμης Α., 1874 . 38 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα: «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Εν Αδριανουπόλει ΑΩΟΒ». Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνικός Μικρασιατικός Σύνδεσμος "Η Μικρά Ασία", 1938 . 30 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Σ. Ι. και Γλου Απ., 1912 . 20 σ. , Στη σελίδα τίτλου και στο τέλος: σφργ. «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλ. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Σ. Ι. και Γλου Απ., 1916 . 28 σ. , Στη σελίδα τίτλου και στο τέλος: σφργ. «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλ. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1918 . 31 σ. , Στη σελίδα τίτλου και στο τέλος: σφργ. «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλ. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος του Προέδρου της Ελλην. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος κ. Μιχαήλ Κ. Σαλβάγου εκφωνηθείς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των Μελών αυτής τη 20ή Δεκεμβρίου 1942.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνική Κοινότης Αλεξανδρείας, 1942 . 24 σ. , Στη σ. 1 και στο τέλος: σφργ. «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλ. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1943 . 47 σ. , Στο εξώφυλλο χσ. κτητορικό: «S.Othonos». Στη σ. 1 και στο τέλος: σφργ. «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλ. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1949 . 44 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1950 . 44 σ. , Στη σελίδα τίτλου και στο τέλος σφργ.:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1968 . (2)+13 σ. , Στη σελίδα τίτλου και στο τέλος σφργ.:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Έκθεσις Πεπραγμένων έτους 1945-1946:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ., 1947 . 87 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ., 1948 . (2)+38 σ. , Στη σελίδα τίτλου και στο τέλο. Υπάρχει σφργ.:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ., 1951 . 55 σ. , Στη σελίδα τίτλου και στο τέλο. Υπάρχει σφργ.: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». ΠΛ. και ΑΛΞ-1299 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Φιλίππου Δραγούμη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha