Πεπραγμένα των γενικών συνελεύσεων ετών 2004 και 2005.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 64 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 387-404 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
ΕΛΛΑ - ΤΟΥΡΚ: by Μπακαλμπάσης, Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 92 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πεπραγμένα της κοινότητος Σκύρου μιας τετραετίας (1929-1933) by Στεφανίδης, Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1933 . 51 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκθέσεις πεπραγμένων επί πρυτανείας Ιωάννου Κ.Βογιατζίδου κατά το Πανεπιστημιακόν έτος 1930-1931 by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932 . 104 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία Λάμπρου Καλλιφρονά, δημάρχου Αθηναίων   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον "Νομικής", 1900 . 26 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός εργασιών έτους 1969   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Συντονισμού, 1970 . iv+60 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής έτους 1957-59, 1963-1968, 1970-1975   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, 1958 . 12 τ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Έκθεσις του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων και του ισολογισμού του έτους 1972   Publication: Αθήνα: Ελληνικά Ταχυδρομεία, 1973 . 49 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία της εφορείας του Θεαγένειου κοιν. νοσοκομείου Θεσσαλονίκης χρήσεως 1922-1923   Publication: Θεσσαλονίκη: Παπανέστορος, 1924 . 22 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία της εφορείας του Θεαγένειου κοιν. νοσοκομείου Θεσσαλονίκης χρήσεως 1930-1931   Publication: Θεσσαλονίκη: Παπανέστορος, 1931 . 27 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δικαστής ανηλίκων και αι παρ' αυτώ βοηθητικαί υπηρεσίαι του ιατρού του επιμελητού και του παιδαγωγού by Βουγιούκας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης, 1962 . ι'+42 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα από της ιδρύσεως της Εταιρείας πεπραγμένα μέχρι του τέλους του 1940   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 10 σ. , Άρθρο στα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 628-637 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσίαι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών προς τας Γενικάς Συνελεύσεις των Εταίρων / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 36 σ. , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", 2 (1941-1952) 820-855. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1970   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 13 σ. , Άρθρο από "Μακεδονικά", τόμος 11 (1971) 491-503 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιρεσίαι:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 2 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 228-229 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική φορτηγός ναυτιλία κατά τον πόλεμον και μετ' αυτόν:   Publication: Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 1946 . 28 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1960-61 αναγνωσθείσα την 1ην Απριλίου 1962 κατά την τελετήν της εγκαταστάσεως των πανεπιστημιακών αρχών. by Βάρβογλης, Γεώργιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1962 . 30 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 31 Μαρτίου 1957. by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 35 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από δωρεά Γ. Θεμελή. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνική Αδελφότης των εν Αιγύπτω Κυπρίων:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γκούτεμβεργ, Γ. Δ. Γεωργιάδη, 1948 . 2 τχ. , Και στα δύο τχ. στη σ. . Υπάρχει η Σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα κατά την γυμνασιαρχίαν Μιχαήλ Βολονάκη εν τω σχολικώ έτει 1900-1901. Πεπραγμένα. by Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. Publication: Λευκωσία: Παγκύπριον Γυμνάσιον, 1902 . 27 σ. , Εκ του του τυπογραφείου "Φωνής της Κύπρου". Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha