Το καθεστώς του Αγίου Όρους και της Εκκλησίας στην Μακεδονία μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 12 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 175-186. Δημοσιεύτηκε και στο συνέδριο «Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα», σ.191-200. Βλ. VI-187-173. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς των Προτεσταντικών εκκλησιών στην Ελλάδα by Βαβούσκος, Αναστάσιος Κ. Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 2006 . 24 σ. , Τόμος "Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεύματα στην Ελλάδα", σσ.173-198 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς της Αρμενικής εκκλησίας στην Ελλάδα by Τατάγια, Μαρία Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 2006 . 16 σ. , Τόμος "Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεύματα στην Ελλάδα", σσ.199-214 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νομική θέση της ιουδαϊκής Θρησκείας στην Ελλάδα by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 2006 . 12 σ. , Τόμος "Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεύματα στην Ελλάδα", σσ.215-226 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς του Ισλάμ στην Ελλάδα by Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 2006 . 42 σ. , Τόμος "Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεύματα στην Ελλάδα", σσ.227-268 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 2006 . 40 σ. , Τόμος "Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεύματα στην Ελλάδα", σσ. 287-326 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 10 σ. , Τόμος Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ιερά ...Μονή Βλατάδων, σ.109-11 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανοχή και επιτήρηση υπό τη σκιά της επικρατούσης θρησκείας. by Τσαπόγας, Μιχάλης Publication: Αθήνα: Κριτική, 2008 . 20 σ. , Τόμος "Το ανομολόγητο ζήτημα των μειονοτήτων στην ελληνική έννομη τάξη", σ. 69-88 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ερμηνευτικός πλουραλισμός ως όρος ένταξης των μειονοτικών αξιών στο δίκαιο: by Παπαπολυχρονίου, Σοφία Publication: Αθήνα: Κριτική, 2008 . 39 σ. , Τόμος "Το ανομολόγητο ζήτημα των μειονοτήτων στην ελληνική έννομη τάξη", σ. 89-126 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς της αγιορείτικης μοναστηριακής περιουσίας το 15ο και το 16ο αιώνα by Κερμελή, Ευγενία Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 8 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 87-105 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοκανικές ενασχολήσεις στη Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο αιώνα. by Γκαβαρδίνας, Γεώργιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011 . 34 σ. , Τόμος Εις μαρτύριον τοις εθνέσι : τόμος χαριστήριος..., σ. 145-178 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιον Όρος: Ακρόπολις και κιβωτός της ορθοδοξίας: by Μαυρουδής, Ευστράτιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1968 . 15 σ. , Τόμος ΙΕ΄ (1968) 125-137 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικόν καθεστώς των εν Ελλάδι κτημάτων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους by Φιλιππίδης, Φίλιππος Γαβριήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Κληρονομία: Περιοδικόν δημοσίευμα Του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, 1980 . 24 σ. , Τόμος 12 (1980) 329-352 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των ιδιοκτησιακών τίτλων των τέως οθωμανικών γαιών της κατηγορίας mulk ("καθαρής" ιδιοκτησίας) στη Θάσο / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2012 . 44 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τόμος 44, σ.405-449 | Δωρεά Γεωργίου Νάκου 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Réflexions théoriques sur la Déclaration Commune relative au Mont Athos / by Ευρυγένης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Mount Athos and the European Community", σ. 13-17. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Legal Nature of Joint Declarations in General and of Joint Declarations Annexed to the European Community Treaties in Particular / by Ress, Georg Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 27 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Mount Athos and the European Community", σ.19-45. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Mont Athos et le droit international / by Οικονομίδης, Κωνσταντίνος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Mount Athos and the European Community", σ.47-53. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Status of Mount Athos in Hellenic Public Law / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 21 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Mount Athos and the European Community", σ.55-75. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Particularités locales dans le domaine d'application du droit des Communautés Européennes / by Wengler, Wilhelm Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Mount Athos and the European Community", σ.77-81. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Déclaration Commune relative au Mont Athos / by Γιαταγάνας, Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 2 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Mount Athos and the European Community", σ.83-84. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha