Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανάστασιν εστρατειών και μαχών ών συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833. by Βυζάντιος, Χρήστος Σ. Publication: Αθήνα: Τσουκαλάς, Γ. «Βιβλιοθήκη», 1956 . 308 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αγώνες και νεκροί 1830 -1930   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Στρατιωτικών, 1930 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄: 1830-1919, σ.448. Τόμ.Β΄: 1919-1930, σ. 440. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Studies in Ancient Greek topography: by Pritchett, W. Kendrick Publication: Los Angeles: University of California Press, 1969 . ix+279 σ.: Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομιλίες-πανηγυρικοί λόγοι που εκφωνήθηκαν στις εκδηλώσεις μνήμης του καπετάν Στάμου Χάψα.   Publication: Θεσσαλονίκη: Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης», 2010 . 120 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Slaves, warfare, and ideology in the Greek historians. by Hunt, Peter Publication: Cambridge: Cambridge University Press, 1998 . xiv+246 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαραντάπορο, Κιλκίς, Λαχανάς: Οι πρώτες μας νίκες / by Συντομόρου, Γαβριήλ Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2002 . 501 σ.: 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αναμνηστικόν λεύκωμα εορταστικών εκδηλώσεων: επί τη 50 /ετηρίδι από της ιστορικής μάχης Κιλκίς και της απελευθερώσεως της πόλεως 1913-1963 / by Λευκίδης, Αριστείδης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1964 . 232 σ.: 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εποποιΐα στο Λιοπέτρι. by Στυλιανού, Πέτρος Publication: Λευκωσία: Θεοπρές, 1985 . 75 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς φύγαμε από τη Δουνκέρκη: by Buster, Gun Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 264 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα στενά της Κρέσνας και η μάχη του Σιμιτλή. by Καμηλαρόπουλος, Χρ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 126 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος Ι Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος: by Κτεναβέας, Στράτος Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 88 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος Ι Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάληψις του Πεχτσόβου. by Ζερβόπουλος, Νάσος Σ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 120 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος Ι Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πόλεμος στην Ήπειρο. by Ράπτης, Σ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 132 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος Ι Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάβασις εις Όρβηλον by Καμηλαρόπουλος, Χρ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 132 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος Ι Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η υποχώρησις του Σόροβιτς by Φαρμακίδης, Σοφ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 87 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος ΙΙ. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεγαλουργήματα του 1821: by Κονδυλάκης, Ιωάννης Δ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 28+32+28+30+28+31 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος ΙΙ. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος: by Κτεναβέας, Στράτος Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 195 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος ΙΙ. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι μάχαι της Μανωλιάσας. by Ρόδας, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 72 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος ΙΙ. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάληψις της Λέσβου και Χίου by Τανάγρας, Άγγελος Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1914 . 71 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος ΙΙΙ. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνοτουρκικός πόλεμος: Μακεδονική εκστρατεία / by Leune, Jean Publication: Αθήνα: Γεώργιος Δ. Φέξης, 1914 . 173 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα στο βιβλίο με ετικέτα δεσίματος "Ελληνοτουρκικός-Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος", τόμος ΙΙΙ. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha