Ο μακεδονικός αγών: (Αναμνήσεις) / by Μαζαράκης-Αινιάν, Κ. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . xiii+127 σ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ομιλίες: Α΄: Εξωελληνικαί πηγαί περί της συμβολής της περιοχής Σερρών εις την εθνικήν δραστηριότητα. Β΄: Η συμμετοχή των Σερραίων στην επανάσταση του 1821 by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Σέρρες: Σεραϊκή Πολιτιστική Εταιρία, 1972 . 51 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τουρκικά έγγραφα περί του μακεδονικού αγώνος / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . ιδ΄+94 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σκλαβιά και αγώνες: Από τα περασμένα / by Μεσολογγίτης, Β. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Φώς, 1938 . 160 σ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο μακεδονομάχος οπλαρχηγός Ισίδωρος Σιδέρης και το ημερολόγιό του. by Αδαμίδης, Αλέξανδρος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1988 . 55 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Μακεδονικού Αγώνος by Χατζής, Δημ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων, 1971 . 143 σ. , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγώνας: by Μαζαράκης-Αινιάν, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Δωδώνη, 1981 . 144+18 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γέρμας και τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα. by Γεωργίου, Χρίστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 111 σ.: , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913 by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . xvi+541+(29) σ.: , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La lotta per la Macedonia dal 1903 al 1908 / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 15 σ. ; 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα: by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 205 σ. , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907: by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου, 1958 . 144 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ελληνικόν Γενικόν Προξενείον Θεσσαλονίκης: 1903-1908 / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1961 . 25 σ.: , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μακεδονική κρίσις : κομιτάτα και δυνάμεις 1901-1903 / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 96 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική κρίσις : μεταρρυθμίσ[ε]ις Μακεδονία και Ελλάς by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 48 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική κρίσις: by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . 136 σ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θυσίαι και αγώνες στην Μακεδονία. by Παπαναστασίου, Πέτρος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1960 . 103 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικός αγών. by Τσάμης, Παύλος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 507 σ. , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νάκης Λίτσας: by Τίτος Μακεδών Publication: Αθήνα: χ.ε., 1906 . 76 σ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian Struggle, 1896-1912. by Bridge, F. R. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976 . 529 σ. , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha