Ένας Άγγλος στη Μακεδονία του 1900. by Abbott, George Frederick Publication: London: Στοχαστής, 2005 . 332 σ.: , Βλέπε και το πρωτότυπο. London, Edwar Arnold, 1903. Ε.Θ.ΧΙ-249-77 | Τίτλος Πρωτοτύπου: The tale of a tour in Macedonia. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστουπόλεως αναστήλωση: by Βαρδάκας, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 2009 . 159 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταραγμένα χρόνια στο Νέστο: by Μαύρος, Καπετάν Publication: Θάσος: Νιραγός, 2008 . 395 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητήσεις : πραγματώσεις της ΣΕΛΜΕ Καβάλας (1988-90): by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 335 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ποιητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης και το έργο του (1848-1917): by Χιόνης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκης, Στ. & Ιωάν., 1978 . 557 σ.: , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία στην Καβάλα 1864-1919. by Χιόνης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Καβάλα: Δημοτικό Μουσείο Καβάλας, 1990 . 175 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκόπησις μελετών δημοσίου ωφελίας έργων εν Θεσσαλία και Μακεδονία by Στυλιανίδης, Κλεώνυμος Publication: Αθήνα: Κρανιωτάκης, Ε., 1916 . 61+1χάρτ.; Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Salonique & Cavalla (1686-1792) by Σβορώνος, Νίκος Γ. Publication: Paris: Adrien-Maisonneuve, 1951 . 156 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Παιδιά της κατοχής και της προσφυγιάς: by Μπρουκάκης, Ζήσης Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2012 . 328 σ.: 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Ρώσοι "Εμιγκρέδες" της Καβάλας, 1922-26: by Ρουδομέτωφ, Νικόλαος Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2012 . 123 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βακουφικά Θάσου με αναφορά στο Ιμαρέτ Καβάλας (19ος-20ος αι.): by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1998 . 7 σ. , Τόμος "Άνθη Χαρίτων", σ.653-659 | Περçληψη στα ιταλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι άγνωστοι Μακεδόνες αγωνιστές του 21 και πρόδρομοι των Μακεδονομάχων Ιλαρίων Καράτζογλου από την Καβάλα και Βασίλειος Αθανασίου από την Παλαιοχώρα Αρναίας (Σοποτνίκια) by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 20 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά μελετήματα", σ. 245-264 | Δημοσιευμένο στα «Πρακτικά Β΄ τοπικού Συμποσίου, Η Καβάλα και η περιοχή της (26-29 Σεπτεμβρίου 1986). Καβάλα, 1987, σ. 67-88 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη βυζαντινή Χριστούπολη στη νεοελληνική Καβάλα: by Μουστάκας, Κωνσταντίνος Π. Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 18 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 243-260 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Roumanie et lΊntegration de la ville de Kavala à l'État grec moderne. by Iordan, Constantin Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 6 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 523-528 | Η ελληνική μετάφραση του άρθρου στις σ.529-534 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευσις εις την Καβάλαν και η ανέγερσις του Παρθεναγωγείου αυτής-1890-1915 / by Προκόπιος, Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 83 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.9-92. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας άγνωστος άγιος Καβαλιώτης / by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 4 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.101-104. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τοπωνύμιο Καβάλα / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 4 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.129-132. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εφαρμογή της θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή της Καβάλας / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 15 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.133-147. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ακρόπολη της Καβάλας / by Μαλλούχου, Φανή Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 18 σ.: , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ. 341-359. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κυκλοφορία των νομισμάτων Θάσου, Νεαπόλεως, Φιλίππων στην ελληνική Θράκη / by Πάντος, Πάντος Αγγ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 16 σ.: , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ. 389-404. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha