Επί της υγιεινής της πόλεως Καβάλλας της κωμοπόλεως Πραβίου και περιχώρων τούτων / by Τσακαλώτος, Α.Ε. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1921 . 12 σ.: 21x14 εκ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ωραία εκδρομή του Φ.Ο.Ο.σ. εις Καβάλαν, Φιλίππους και Θάσον. by Σημαντήρας, Γεώργιος Ι. Publication: Φλώρινα: Φωνή της Φλωρίνης, 1963 . (4)+23 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρωσσική πολιτική στο Άγιον Όρος κατά τον 19ον αιώνα και η δραστηριότης των αγιορειτών Ρώσσων στην περιοχή της Καβάλας / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 22 σ.: , Τόμος: Πρακτικά Α΄ Τοπικού Συμποσίου «Η Καβάλα και η περιοχή της» (1977), σσ.405-418. | Βλ. & VI-187-76 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά κιονόκρανα από την Ανακτορόπολη Καβάλας / by Κακούρης, Ισίδωρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 20 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΣΤ΄ (1976) 215-234 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δύο ζωγράφοι των δεσποτικών εικόνων του ιερού ναού του Τιμίου Προδρόμου στην Καβάλα. by Συνδίκα-Λαούρδα, Λουΐζα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 14 σ.: , Τόμος Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά Α΄ Συμποσίου, σ. 327-340 | Βλ. και VI-187-76. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παροικία των Κλεισουριέων στην Καβάλα μέσα από τα σωζόμενα φύλλα της εφημερίδας "Κλεισούρα" στα 1937-38 / by Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2007 . 12 σ. , Τόμος Συνέδριο : Η Καβάλα και τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και το Αιγαίο. σσ. 243-252 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πόλη και η περιοχή της Καβάλας στα 1910 (μέσα από έναν γαλλικό κατάλογο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) / by Σιώκης, Νικόλαος Δ. Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2007 . 25 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και το Αιγαίο", σ. 217-241. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας μετά των νήσων του αρχιπελάγους και των νήσων Κρήτης, Κύπρου, Σάμου. στο Γ΄ Τόμο Α (1910-1911), Τμήμα 2ον : Γεωργίου Χατζηκυριακού, Μακεδονία μετά του παρακειμένου τμήματος της Θράκης. by Ιγγλέσης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Αποστολόπουλος, Θεόδ., 1911 . 153 σ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καβάλα και τα Βαλκάνια :   Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 2 τ.: , Τόμος Α, σ. 1-519.. Τόμος Β, σ. 521-979. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 529 σ.; 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καβάλα και τα Βαλκάνια : Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Καβάλα και το Αιγαίο by Ρουδομέτωφ, Νικόλαος Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, . τ.: , Τόμ. Γ' της σειράς "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια" : σ. 1-606 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καβάλα (Επιτελικός χάρτης της Ελλάδος) : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1934 . 1 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Makedonien und Athosklöster [αφιέρωμα]   Publication: Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, . 127 σ. , Αφιέρωμα του περιοδικού "Merian" τχ.12 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγώνας στην Ανατολική Μακεδονία : by Κεκρίδης, Στάθης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 15 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 285-299. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η υπόθεση του εβραίου πραγματογνώμονα καπνών Ραζόν : by Ριτζαλέος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 15σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 317-332 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι υποδιοικήσεις Καβάλας, Πραβίου και Σαρί-Σαμπάν το 1914 / by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Καβάλα : Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2007 . 42 σ. ; , Ανάτυπο από τα πρακτικά "Β΄Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών. 15-18 Σεπτεμβρίου 2005", σσ.77-118 24x17 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καβάλα κατά τους Βαλκανικούς πολέμους : οι μαρτυρίες των προξενικών εκθέσεων του Κωνσταντίνου Π.Βουλγαρίδη / by Κουτζακιώτης, Γιώργος Publication: Καβάλα : Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2013 . 228 σ. : 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τραπεζοφόρο από το ιερό της Παρθένου / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 324-329 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστούπολις, η βυζαντινή Καβάλα / by Γεωργιάδης, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2012 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 32 (2012) 155-182. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγώνας στο σαντζάκι της Δράμας : by Χιόνης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Καβάλα: Ξυράφι, 2015 . 387 σ.: 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha