Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Μάιος 1942, φ. 2976-2999] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1942 . 25 φ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Ιούνιος 1942, φ. 3000-3025] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1942 . 25 φ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Ιούλιος 1942, φ. 3026-3052] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1942 . 27 φ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Αύγουστος 1942, φ. 3053-3064/13] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1942 . 12 φ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Σεπτέμβριος 1942, φ. 3064/15-3064/40] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1942 . 12 φ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Οκτώβριος 1942, φ. 3064/41-3064/67] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1942 . 27 φ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Νοέμβριος 1942, φ. 3064/68-3064/91] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1942 . 24 φ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Δεκέμβριος 1942, φ. 3064/92-3064/117] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1942 . 26 φ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Ιανουάριος 1943, φ. 3064/118-3064/142] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 25 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Φεβρουάριος 1943, φ. 3064/143-3064/162] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 20 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 10ον, [Μάρτιος 1943, φ. 3064/163-3064/176] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 14 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 11ον, [Απρίλιος 1943, φ. 3064/188-3064/211] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 24 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 11ον, [Μάιος 1943, φ. 3064/213-3064/238] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 26 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 11ον, [Ιούλιος 1943, φ. 3066/265-3066/291] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 27 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 11ον, [Αύγουστος 1943, φ. 3066/292-3066/317] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 26 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 11ον, [Σεπτέμβριος 1943, φ. 3066/318 - 3066/343] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 26 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα λαμπρόν κόσμημα εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης   Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1938 . 4 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1938), σ.209-212 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 11ον, [Οκτώβριος 1943, φ. 3066/344 - 3129/375] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 31 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 11ον, [Νοέμβριος 1943, φ. 3130/376 - 3155/401] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 25 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Απογευματινή : Καθημερινή εφημερίς, οικονομική, πολιτική και των ειδήσεων. Έτος 11ον, [Δεκέμβριος 1943, φ. 3156/402 - 3181/427] /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1943 . 25 φ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha