Στρατηγικές αξιολόγησης στις ιδιωτικές παπυρικές επιστολές της ύστερης αρχαιότητας / by Κορολή, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 12 σ. , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τ.64 (2014) 41-54 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studien zum briefcorpus des Erzbischofs Eustathios von Thessalonike / by Wirth, Peter Publication: Munchen : C.H. Beck'she Verlagsbuchhandlung, 1963 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από "Byzantinische Zeitschrift", τόμ. 56(1963) 8-15 24x17 εκ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ανέκδοτοι επιστολαί και το ημερολόγιον ενός εθελοντού κατά την εν Κρήτη επανάστασιν του 1866 / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1938 . 34 σ.; , Ανάτυπο από "Μήνες", τ.Β' 24x17εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κύκνειον άσμα του οθωνικού δράματος : by Δοκανάρης, Ναπολέων Σ. Publication: Θεσσαλονίκη : Ηπειρωτική Εστία, 1979 . 13 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία" (1979) 387-400 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The letter of Photius to the Archbishop of Aquileia (two notes on its text) / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη : Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 3 σ.; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.3 (1971) 66-68 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των Σκοπίων / by Φιλιππίδης, Τηλέμαχος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, 2007 . 4 σ. ; , Άρθρο από την "Ευλογία", τχ.20(2007) 7-10 24x17 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι τρεις "κανονικαί επιστολαί" του Μεγάλου Βασιλείου προς τον Αμφιλόχιον Μητροπολίτην Ικονίου (ca 341)45-395)400) και τα γεννώμενα εκ τούτων προβλήματα / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: New York : χ.ε., 1964 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από τo "Byzantinische Zeitschrift", τ.44(1951) 62-78 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι τρεις "κανονικαί επιστολαί" του Μεγάλου Βασιλείου προς τον Αμφιλόχιον Μητροπολίτην Ικονίου (ca 341)45-395)400) και τα γεννώμενα εκ τούτων προβλήματα / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Munchen : χ.ε., 1951 . 16 σ. ; , Ανάτυπο από τo "Byzantinische Zeitschrift", τ.44(1951) 62-78 24x17 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτοι επιστολαί του Παν. Κοδρικά προς τον Δημ. Ποστολάκαν / by Μπουμπουλίδης, Φαίδων Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1971 . 56 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών", (1970-71) 39-95 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμμα του ιερέως και νομικού των παλατιών Νικήτα Καραντηνού προς τον ηγούμενον της εν Πάτμω μονής Ιωάννου του Θεολόγου / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1964 . 22 σ. ; , Ανάτυπο από το "Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον", 286-308 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Αλανικός" του επισκόπου Αλανίας Θεόδωρου και η εις τον πατριαρχικόν θρόνον ανάρρησις Γερμανού του Β' : χρονολογική διακρίβωσις / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Αθήνα : Αφοί Μυρτίδη, 1964 . 9 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ", 270-278 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοραής και Pagès : άγνωστη αινιγματική επιστολή του Κοραή / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών, 1988 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από την "Μνημοσύνη", τ.10(1985-87) 263-268 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοραής και Sue : μία άγνωστη επιστολή / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών, 1984 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από την "Μνημοσύνη", τ.9(1982-84) 255-260 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καρδιολατρία των καθολικών και μία ανέκδοτη επιστολή του Grégoire (1828) / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 1987 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από το "Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.30 (1987) 177-184 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ανέκδοτο γράμμα του Αλέξ. Μωραϊτίδου / by Φραγκούλας, Ιω. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . 4 σ. ; , Ανάτυπο από την "Νέα Εστία", (1970) 376-379 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Echtheit des «Rescriptum. Theodosii ad Honorium» in der «Collectio Thessalonicensis» / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.3 (1972) 240-247 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μέγαρο μουσικής και η πολιτιστική πρωτεύουσα του 1997 / by Σφενδόνης, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1993 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1993-94), σ.225-232 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολαί του Δ. Βικέλλα προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην (1777-1784) / by Παπακωνσταντίνου, Κ. Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1936 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1936), σ.137-140 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφον του Δημ. Μπικέλλα / by Παπακωνσταντίνου, Κ. Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.127-128 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τελευταίο γράμμα του Κώστα Τσιτσελίκη / by Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.219-224 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha