Εμπορική αλληλογραφία εκ Θεσσαλονίκης (1742-1759) / by Μέρτζιος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 54 σ. , Τόμος: "Μακεδονικά", 7 (1966-67) 94-147. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η επιστολογραφία ως μέσο επικοινωνίας στο Βυζάντιο το 14ο αιώνα. Η περίπτωση του Δημητρίου Κυδώνη by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1992 . 8 σ. , Τόμος "ΙΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σσ. 133-138 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Επισκοπή Καμπανίας κατά την περίοδο της προσωρινής υπαγωγής της στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (1876-1883) by Βουδούρης, Αθανάσιος Γ. Publication: Βέροια: Μελετήματα Ημαθίας, 2010 . 63 σ.: , Τόμος 1 (2009) 437-500 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Briefe an Roman Ingarden: by Husserl, Edmund Publication: Χ.τ.: Nijhoff, Martinus, 1968 . ix+187 σ. , Λείπουν σελίδες | Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'épistolographie et la poésie épigrammatique:   Publication: Paris: Centre d'Études Byzantines, Νéo-Helléniques et Sud-Est Européennes, 2003 . 251 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχική Αλληλογραφία. Εγκύκλιος Γενική / 20 Αυγούστου 1902/ αρ. πρωτ. 3986 : by Βαμβακίδου, Ιφιγένεια Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 19 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 225-243. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικά και στρατιωτικά ενδιαφέροντα του Παύλου Μελά. Η αλληλογραφία του με τον Αλέξανδρο Κοντούλη (Οκτώβριος 1896-Δεκέμβριος 1898) / by Πολυχρονοπούλου-Κλαδά, Νίκα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2001 . 19 σ.; , Άρθρο από "ΚA΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 189-208 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολογραφία του Κωνσταντίνου Οικονόμου με παράγοντες της κοινωνίας των Κυδωνιών (Αιβαλί) / by Στρατής, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005 . 13 σ.: , Άρθρο από το "Ζ' πανελλήνιο συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας", σσ. 39-51 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thessaloniki pendant la première année de la résurrection Hellénique vue par le consul Français Bottu: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1992 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θεσσαλονίκη", 3(1992) 95-107. Τίτλος στα ελληνικά " Η Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης όπως την είδε ο Γάλλος πρόξενος Bottu" Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εγκύκλια επιστολή του Ιωάννη Καποδίστρια της 6/18 Απριλίου 1819 / by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 31 σ. , Άρθρο από "Πρακτικά τρίτου Πανιονίου συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), τόμ.Α΄, σ.298-328 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κείμενα / by Πικιώνης, Δημήτρης Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2010 . 310 σ. : 25x18 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία αδημοσίευτη επιστολή του Ιωάννη Κωλέττη / by Πλάταρης-Τζίμας, Γεώργιος Publication: Συρράκο : Πνευματικό Κέντρο Συρράκου, 2008 . 16 σ. : , Άρθρο από "Αρμάνικος ελληνισμός : ημερίδα αφιερωμένη στον Ιωάννη Κωλέττη", σ.39-54 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cent-dix lettres Grecques de François Filelfe : publiées intégralement pour la première fois d' après le codex Trivulzianus 873 avec traduction, notes et commentaires. by Legrand, Émile Publication: Paris : Ernest Leroux, 1892 . xi+392 σ. ; 27x18 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
A new letter of Photius to Boris / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 3 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.2 (1954) 263-265 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eight letters of Arethas on the fourth marriage of Leo the Wise / by Jenkins, R. J. Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 79 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 14, τχ.2(1956) 293-372 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσερα ανέκδοτα γράμματα του Μαβίλη / by Hibon, Roland Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 7 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 21 (1968) 393-399 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία συλλογή επιστολών του Ευγενίου Γιαννούλη και άλλων λογίων του 17ου αι. / by Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Νίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 28 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 65-93 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δεκαεφτά ανέκδοτα γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη / by Κοκόλης, Ξ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 30 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 25(1972) 377-407 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο γράμματα του Παλαμά στον Αιμίλιο Ριάδη / by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 142-155 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έξι άγνωστα γράμματα του Σολωμού προς τον λόρδο Γκίλφορντ / by Καραγιώργος, Πάνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 14 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 117-131 24x17 εκ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha