Ποιος ο συντάκτης μιας ανώνυμης επιστολής και ποια η αξία των ειδήσεών της για το ελληνικό στρατόπεδο της Τριπολιτσάς του 1821 / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 31 (1979) 133-143 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα για τον αγώνα του Μεσολογγίου στα 1826 / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 14 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 31 (1979) 159-173 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη αλληλογραφία του Πέτρου Βλαστού και της Π. Σ. Δέλτα (1925-1926) / by Ζάννας, Π.Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 117-129 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γιατρός Αρχιγένης και η 57 επιστολή του Ευσταθίου / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 36 (1985) 278-285 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιδιωτικές επιστολές από τη ρωμαϊκή Αίγυπτο / by Παράσογλου, Γιώργος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 37 (1986) 260-279 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη απάντηση του Λόρδου Γκίλφορντ σε γράμμα του Σολωμού / by Καραγιώργος, Πάνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1987 . 7 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 38 (1987) 82-88 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις από αρχαία κείμενα στους λόγους και τις επιστολές του Νικήτα Χωνιάτη / by Χρηστίδης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 39 (1988) 25-44 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια άγνωστη έκκληση των Πελοποννησίων προς τον τσάρο Αλέξανδρο Α΄ / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 39 (1988) 45-61 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes and corrections to imperial letters, I / by Σουρής, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 40 (1989) 50-61 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρείς ανώνυμες επιστολές του Πατμιακού κώδικα 377 / by Κοτζαμπάση, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 40 (1989) 103-112 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα γράμματα του λόρδου Γκίλφορντ (1827) σε χειρόγραφο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (ΜSS 108). Πρώτη παρουσίαση / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 18 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 41 (1990) 59-77 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολικές μαρτυρίες για δύο ομώνυμους Αγραφιώτες γιατρούς / by Στεφανής, Ι. Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 48 (1998) 307-318 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη επιστολή του ΙΔ΄ αι. σχετική με μια κληρονομική διένεξη / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 11 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.55 (2005) 249-260 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαμάχη του πατριάρχη Αθανασίου Α΄ (1289-1293, 1303-1309) με τον κλήρο της Αγίας Σοφίας (1306-1307) μέσα από ένδεκα ανέκδοτες επιστολές / by Πατεδάκης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 41 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.56 (2006) 279-320 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επιστολές του Γρηγορίου Καρδάμη: μια επανέκδοση / by Ταξίδης, Ηλίας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.57 (2007) 261-270 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια βυζαντινή ιατρική επιστολή για τη θεραπεία της ποδάγρας / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 47 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.57 (2007) 271-318 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαξίμου Μαργουνίου, επιστολές / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 33 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.59 (2009) 269-302 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα "ελληνικό" χειρόγραφο των επιστολών του Σενέκα και των σχολίων του Gasparino Barziza : instrumentum magistri vel discipuli liber? / by Ντεληγιάννης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2011 . 20 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.61 (2011) 267-286 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατηγικές αξιολόγησης στις ιδιωτικές παπυρικές επιστολές της ύστερης αρχαιότητας / by Κορολή, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 12 σ. , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τ.64 (2014) 41-54 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ανέκδοτοι επιστολαί και το ημερολόγιον ενός εθελοντού κατά την εν Κρήτη επανάστασιν του 1866 / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1938 . 34 σ.; , Ανάτυπο από "Μήνες", τ.Β' 24x17εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha