Κοινοτικός βίος εις την Θετταλομαγνησίαν επί τουρκοκρατίας by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1967 . 103 σ. , Τόμος ΙΔ΄ (1967) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ελληνικαί κοινότητες του εξωτερικού ως παράγων της ελληνικής επαναστάσεως by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1953 . 34 σ. , Τόμος 57 (1953) 2-34 | Δεμένο μαζί με άλλο | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ναός του Αγίου Γεωργίου και η Κοινότης των Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1912 . 302 σ.; 21x14 εκ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte des ecoles et des eglises Grecques de l'Asie Mineure en 1912 avec tableaux et statistiques=Map of the Greek schools and churches in Asia Minor at 1912 with tables and statistics : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1919 . 1 σ. , Το χάρτη συνοδεύει στατιστικός πίνακας των ιδίων διαστάσεων με το χάρτη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική κοινότητα της Barletta στην Νότια Ιταλία κατά το Α΄μισό του 19ου αιώνα / by Μήλιος, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 12 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 229-240 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτες διαπιστώσεις της έρευνας σχετικά με τις ιστορικές τύχες της ελληνικής κοινότητας στην Barletta της Κάτω Ιταλίας / by Μήλιος, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 13 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 169-182 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σέρρες, μέρες του 1891 : διαφωνίες παραγόντων της Ελληνικής Κοινότητας ως προοίμιο του "Κοινοτικού ζητήματος" / by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 8 σ. , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 401-408 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κανονισμοί των ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων του Οθωμανικού κράτους και της διασποράς / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1984 . 394 σ. : 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναφορές και επισημάνσεις στα περιεχόμενα δεκαέξι (16) κωδίκων της Ανατολικής Θράκης /   Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Ζ' πανελλήνιο συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας", σσ. 127-138 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο από Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σωφρόνιος Δ΄και η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας (1870-1899) / by Λέκκου, Παντελής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Χ.ο., 2006 . 139 σ.: 21x15 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ρούμ Μιλετί" : οι ορθόδοξες κοινότητες υπό τους Οθωμανικούς Σουλτάνους / by Runciman, Steven Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008 . 18 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης" σ.15-32 26x18 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας : οι οικισμοί Μουδανιών και Τρίγλειας / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, 2014 . 22 σ.: , Άρθρο από "Ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική ανάλυση του χώρου : αφιέρωμα στον καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη", σ.345-366 25x18 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σέρρες, μέρες του 1891 : διαφωνίες παραγόντων της Ελληνικής Κοινότητας ως προοίμιο του "Κοινοτικού ζητήματος" / by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 16 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 38 (2009) 193-209 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
L'Hellenisme et l'Egypte moderne / by Πολίτης, Αθανάσιος Γ. Publication: Paris : Librairie Felix Alcan, 1929 . 2 τ. ; 22x14 εκ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ιστορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη : Σταμούλης, 2015 . 701 σ. : 25x18 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης   Publication: Λειψία : χ.ε., 1904 . 19 σ. ; 21x28 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των υπό της εφορείας των εκπαιδευτ. Καταστημάτων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1904-1905 πεπραγμένων /   Publication: Λειψία : Χ.ε., 1906 . 27 σ. ; 21x25 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),
  (1 votes)
Actions: Add to cart
Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Ελληνικής Λέσχης /   Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Ερμού", 1879 . 6 σ. ; 21x28 εκ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των υπό της εφορείας των εκπαιδευτικών Καταστημάτων της Ελλην. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του 1910-1911   Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Γ.Δ. Διβόλη" 1912 . 17 σ. ; 21x28 εκ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσίαι του νοσοκομείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης των εφορειών του 1898-1899 και 1899-1900   Publication: Θεσσαλονίκη : Χ.ε., 1900 . 36 σ. ; 21x27 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha