Μακεδονία 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού:   Publication: Montreal: Μακεδονικός Σύλλογος "Φίλιππος-Αλέξανδρος", 1990 . 108 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης / by Γεωργιάδου, Κίρκη Publication: Αθήνα: Εκάτη, 1994 . 10 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπνιση των Βαλκανίων", σ. 131-140 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Grecs de Thessaloniki / by Γεωργιάδου, Κίρκη Publication: Paris: Éditions Autrement, 1992 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Salonique, 1850-1918. La "ville des Juifs" et le réveil des Balkans", σ. 119-128. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης των ετών 1886 και 1904 / by Κονιδάρης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "ΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β' . Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1992", σ.249-258. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης / by Γκίνη, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας", σ. 57-71. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντιπαράθεση μεταξύ ελληνικης κοινότητας Βοδενών και οθωμανικής φεουδαρχικής οικογένειας Ντουρζή by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Χ.τ.: Δήμος Έδεσσας, 1995 . 237-252 σ. , Τόμος "Πρακτικά Α' Πανελλληνίου Συμποσίου. Η Έδεσσα και η περιοχή της", σ. 237-252 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αναθεωρημένος κανονισμός της Κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1874 και διενέξεις των κοινοτικών αρχόντων της Πόλης / by Βακουφάρης, Περικλής Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1986 . 15 σ.: , Τόμος "Ζ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 95-108. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική οργάνωση στην Μακεδονία κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 16 σ.: , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 195-210. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κοινοτισμός στην Μακεδονία υπό το καθεστώς των «Εθνικών Κανονισμών» / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 22 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 211-232. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Συμπόσιο. Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία», σ. 135-155. Βλ.VI-187-185 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επισημάνσεις στο διοικητικό σύστημα των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας (17ος-19ος αι.) by Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 10 σ. , Τόμος "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.271-280 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για την ορθόδοξη ελληνική κοινότητα της Βέροιας στα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 10 σ. , Τόμος: "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.291-300. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κτηματολόγιο της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1918 και άλλες κτηματολογικές πηγές της ίδιας εποχής. by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 7 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 219-226 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανέκδοτος Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου Πελαγονίας / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 3 σ. , "Μακεδονικά", 13 (1973) 439-441. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός εν έτει 1906. by Χρηστοβασίλης, Χρήστος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 5 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 61-65 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ζήτημα στις ελληνικές κοινότητες της Σοβιετικής Ένωσης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου by Αγτζίδης, Βλάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2005 . 27 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εμφύλιος στα ελληνικά χωριά της Ν.Ουκρανίας (1918-1921): by Καταιφτσής, Δημήτρης Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2010 . 14 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνέδριον των ελληνικών κοινοτήτων Αιγύπτου και Σουδάν:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Σ. Ι. και Γλου Απ., 1919 . 25 σ. , Σφραγίδες: « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του συλλόγου των εν Αιγύπτω Ελλήνων Επιστημόνων "Πτολεμαίος ο Α΄".   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1935 . 25 σ. , Σφραγιδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» και «Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Αιγύπτου Πτολεμαίος Α΄». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1933 . 15 σ. , Περιέχει σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν του Συλλόγου αποφοίτων ελληνικών σχολών: Αβερωφείου Γυμνασίου και Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής εν Αλεξανδρεία:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1959 . 21 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha