Λογοδοσία του ορφανοτροφείου "Μελιτέως" των εφορειών Εκπαιδευτηρίων τε και Νοσοκομείου της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του έτους 1897-1898   Publication: Λειψία : Χ.ε., 1899 . 9 σ. ; 21x27 εκ. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία του ορφανοτροφείου "Μελιτέως" του 1898-1899   Publication: Λειψία : Χ.ε., 1901 . 9 σ. ; 21x29 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των πεπραγμένων της εφορίας του Ελλ. Ορθόδοξου Νοσοκομείου εν Θεσσαλονίκη δια την χρήσιν της 31 Μαίου 1892   Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. Γ.Δ. Διβόλη, 1892 . 12 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλο 21x29 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ποντιακή κοινότητα Τραπεζούντας το 1907 / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1985 . 17 σ.; , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.40, σ.113-129 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική αγαθόεργος κοινότης του Ροστόβ και ο Πόντος / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1988 . 41 σ.; , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.42, σ.15-56 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτοι πρόεδροι της ελληνικής Αδελφότητος Βενετίας (1498-1558) / by Μαυροειδή, Φανή Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1970 . 10 σ. : , Ανάτυπο από τα "Θησαυρίσματα", τ.7 (1970) 172-182 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ελληνικαί εκκλησιαστικαί κοινότητες της μεσημβρινής Ιταλίας και της Σικελίας κατά την δευτέραν περίοδον της εικονομαχίας (787-843), επί τη βάσει των βυζαντινών πηγών / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1973 . 32 σ. ; , Ανάτυπο από την "Θεολογία" (1973) 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Memorie storiche sulle comunità e chiese greche in Terra d' Otranto / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Padova : χ.ε., 1973 . 32 σ. q , Ανάτυπο από το "La chiesa Greca in Italia dall' VIII al XVI secolo", 845-877 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική εξέλιξη της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Νεαπόλεως, Χριστουπόλεως και τελικά Καβάλας επί τη βάσει των πηγών: by Καλομοίρης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 214+(22) φ. : 29x21 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εκκλησιαστικό ελληνοσερβικό "Ζήτημα της Πρεσρένης" τον 19ο αιώνα : by Μπάκας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 15 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 227-242 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινοτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα της κοινότητας Λαγκαδά μέσα από την αλληλογραφία των κατοίκων και της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης (1885-1915) / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 25 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 263-288 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική οργάνωση / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 84-95. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του 1901 : by Τατάγια, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη : Σωματείο "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης". 2016 . 29 σ. ; , Άρθρο από το περιοδικό "Αρχείων Ανάλεκτα : περιοδική έκδοση μελέτης και έρευνας αρχείων" (2016), σ.91-120 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα της Μικράς Ασίας : by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2018 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Πατρίδες της ρωμηωσύνης : Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καππαδοκία, Κύπρος", σ.345-358 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα εις την εκλογήν των Κοτζαμπάσηδων / by Σιγάλας, Αντώνης Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1930 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/1 (1930) 69-88. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις ανέκδοτοι μελέται περί Ανδριανουπόλεως: [Γ΄]. Η ελληνική Κοινότης Αδριανουπόλεως επί τουρκοκρατίας / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 298-311. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Κανονισμοί της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος των Σερρών / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, 2019 . 29 σ.: 24x17 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινότητες, Εκκλησία και Μιλλέτ στις "ελληνικές" περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των Μεταρρυθμίσεων / by Κωστής, Κώστας Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. 1989 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 13 (1991) 57-76. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική κοινότητα κορυτσάς μέσα από το "Γενικό Μητρώο γεννήσεων και βαπτίσεων πόλεως Κορυτσάς των ετών 1902-1917" και τον "Οδηγό της Ελλάδος απάσης" του έτους 1910 / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2003 . 24 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2003) σ. 215-238 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις από τον άτιτλο κώδικα της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης (1793-1796) περί των ιατρών και των νοσοκομείων της πόλεως / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας, 2006 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο "Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου (10-11.12.2004): Η ιστορία της ιατρικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης", σ.157-160 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha