Πληροφορίες για την ορθόδοξη ελληνική κοινότητα της Βέροιας στα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 10 σ. , Τόμος: "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.291-300. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανέκδοτος Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου Πελαγονίας / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 3 σ. , "Μακεδονικά", 13 (1973) 439-441. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δομή και σύνθεση των κοινοτικών συμβουλίων δύο μακεδονικών πόλεων, της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, επί τουρκοκρατίας ως τα μέσα του 19ου αι. / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 20 σ. , Τόμος: "Η Διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία", σ. 193-212. Δημοσιευμένο και στο «Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά μελετήματα», σ. 91-108. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek teacher Georgios Auxentiadis at the town of Zemun (1793-1802) by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1978 . 13 σ. , Τόμος 19 (1978) 359-371 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έκθεσις του Αρχιμανδρίτου Αγαθάγγελου Ξηρουδάκη περί της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Λιβόρνου (1936) / by Στάικος, Μιχαήλ Θ. Μητροπολίτης Αυστρίας Publication: Ρέθυμνο: Νέα Χριστιανική Κρήτη, 1993 . 35 σ. , Τόμος: "Νέα Χριστιανική Κρήτη", Ε' (Ιούλ.-Δεκ. 1993) 13-47. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικαί κοινότητες, σωματεία και ιδρύματα εν Αιγύπτω. by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 10 σ. , Τόμος Τόμος Τιμητικός Κ. Τριανταφυλλόπουλου, σ. 256-265 | Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1958 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Οι ελληνικές Κοινότητες Πόρτ-Σαΐτ και Ισμαηλίας και η έκθεση του προξένου Κ. Ξανθόπουλου (1913). by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1977 . 10 σ. , Τόμος 6 (1976-1977) 145-152 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος: by Κιτροέφ, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 1984 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 9 (1984) 1-32. | Στη σ. 1 σφραγίδα: « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκατονταετηρίς του αιγυπτιώτου ελληνισμού και το μέλλον του: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πανόραμα (Αλεξανδρείας), 1930 . 23 σ. , Έκδοσις Βιβλιοπωλείου Γράμματα". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Βιέννη εμπορικός οίκος «Αργέντη»: by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1960 . 22 σ. , Τόμος Εις μνήμην Κ. Ι. Άμαντου, σ.167-186 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gründungsurkunde der Griechischen gemeinde in Pest aus dem Jahre 1802 / by Fuves, Odon Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 7 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΑ΄ (1971) 335-341 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής κοινότητος του Σεμλίνου / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 8 σ.: , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΑ΄ (1971) 29-36 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
La vie culturelle des communautés Grécques de Roumanie dans la seconte moitié du xix siècle. by Παπακωστέα-Δανιελοπούλου, Κορνηλία Publication: Bucuresti: Revue des Études Sud-Est Européennes: Civilisations-Mentalités, 1969 . 19 σ. , Τόμος VII (1969) 475-493 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία τεσσάρων ελληνικών κοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας (Zemun, Novi Sad, Orsova, Temesvar). by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1980 . 52 σ. , Τόμος Θ΄ (1980) 323-374 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
΄Ιδρυση, οργάνωση και εθνική δράση της Ελληνικής Κοινότητος Νεαπόλεως κατά την τουρκοκρατία. by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1970 . 14 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα αναφερόμενα στις έριδες των Ελλήνων της Βενετίας στα τέλη του ΙΕ΄ αιώνα. by Μαυροειδή, Φανή Publication: Venezia: Θησαυρίσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1971 . 75 σ. , Τόμος 8 (1971) 115-187 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μünchen und Südosteuropa: by Turczynski, Emanuel Publication: Munchen: Wietschaft und Gegellschaft Südosteuropas, 1961 . 95 σ. , Τόμος (1961) 321-413 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων της Σερραϊκής υπαίθρου κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, 2005 . 9 σ. , Τόμος Όμιλος Ορφέας Σερρών: Εκατό χρόνια από την ίδρυσή του, 1905-1925, σ.107-111 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια στην πόλη των Σερρών κατά την ύστερη τουρκοκρατία / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2004 . 16 σ. , Τόμος 12ο Πανελ. Συν. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τσ όρια, σ. 395-406 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής παροικίας της Αγκώνας κατά τον 19ον αι. by Παπαγεωργίου, Γεώργιος Π. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1975 . 48 σ. , Τόμος Δ' (1975) 295-340 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha