Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης:   Publication: Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, 2010 . 88 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1940-2000 by Παγουλάτος, Γιώργος Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 2006 . 516 σ.+1 cd: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Σταύρος από την επανάσταση εως την ίδρυση της εθνικής τραπέζης (1821-1841) by Μεταξά-Μεσσηνέζη, Νύση Publication: Χ.τ.: Άλφα, Ι. Μ. Σκαζίκης, 1950 . 47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν τη Εθνική Τραπεζη της Ελλάδος και τω Κοινοβουλίω δράσις Ευθυμίου Ι. Κεχαγιά by Ευλάμπιος, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1930 . 2 τ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Σταύρου και η Εθνική Τράπεζα by Βαβαρέτος, Γεώργιος Αχ. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1967 . 36 σ.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lemaitre et la crise financiere de la Grece (1842-1843) by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 111 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίστη και εκχρηματισμός της οικονομίας: by Θωμαδάκης, Σταύρος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 . 371 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος by Βαλαωρίτης, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 2 τ. , Οι 2 τόμοι δεμένοι σε 4. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922) by Βερέμης, Θάνος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1984 . 332 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πυρκαγιά του 1917: by Αποστολοπούλου, Τούλα Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα, 1985 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Εμείς : ο κόσμος της Εθνικής Τράπεζας", 5 (Σεπτ.1985) 24-29. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης του κελύφους του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή της πλατείας Δημοκρατίας αρ. 11 και της οδού Μοσκώφ αρ. 20, στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος / by Γεωργιάδου, Στέλλα Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων 2000-2001", σ.13-18. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου 26 και Βασ. Φιλίππου στη Φλώρινα / by Ζαρκάδα, Χριστίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ),, 2007 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 23-28. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προκαταρκτική μελέτη ανέγερσης πολυώροφης οικοδομής με διατήρηση των όψεων του κτιρίου στη συμβολή της Πλατείας Δημοκρατίας με την οδό Μοσκώφ στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος / by Παπάς, Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 71-80. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη και εποπτεία του έργου αποκατάστασης των όψεων του διατηρητέου κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στις οδούς Λαμπριανίδου, Ερ. Σταυρού Μεγ. Αλεξάνδρου και Ερμού στη Δράμα / by Τρακοσοπούλου-Τζήμου, Κορνηλία Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 81-84. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νομοθετικόν διάταγμα της 5 Μαΐου/5 Δεκεμβρίου 1925 "περί κυρώσεως της μεταξύ Δημοσίου και Ε[θ]νικής Τραπέζης συμβάσεως περί διαχειρίσεως των εν Ελλάδι κτημάτων των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων".   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1935 , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.ΙΓ (1925-1926), σ. 392-424 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις (1912-1913) / by Σφήκα-Θεοδοσίου, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 16 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 27 (1989-90) 63-78 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης αμυνόμενον φρούριον by Λυκούδης, Μ. Publication: Αθήνα: Επιφυλλίδες, 1926 . 17 σ. , Τόμος Α' (1926) 1-21 | Δεμένο μαζί με άλλο Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικό της κατασκευής της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Ελευθερίας Σερρών / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 25 σ. , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 811-836 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεώτερη ελληνική ζωγραφική στη συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος /   Publication: Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος, . 550 σ. : 29x21 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πιστοδότησις του εμπορίου της Θεσσαλονίκης και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος / by Ιωαννίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1948 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1948), σ.269-272 Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha