Η πολιτική του Ναπολέοντα Βοναπάρτη προς τον Αλή Πασά της Ηπείρου: by Παπακωνσταντίνου, Θωμάς Publication: Αθήνα: Όλυμπος, 2006 . 70 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de France. by Petit, Maxime Publication: Paris: Librairie Larousse, 1901 . 3 τ.: , Tome Ι: Illustrée. Des origines à 1610, σσ.(viii)+412. Tome ΙΙ: Illustrée. De 1610 à 1871, σσ.(iv)+456. Tome ΙΙΙ: Histoire de France contemporaine: De 1871 à 1914, σσ. (viii)+528. | Δωρεά Ζανέτ Σταματοπούλου Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Modern France: by Earle, Edward Mead Publication: Princeton: Princeton University Press, 1951 . xiv+522 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
France 1940-1955 by Werth, Alexander Publication: New York: Henry Holt, 1956 . 764 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The major foreign powers: by Ranney, John Publication: New York: Harcourt, Brace and Company, 1950 . 565+cxlii σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le lendemain d'Agadir 1912 by Poincare, Raymond Publication: Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1926 . 391 σ. +(2) εικ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mazarin by Bailly, Auguste Publication: Paris: Fayard, Artheme, 1935 . 351 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Napoléon by Ludwig, Emil Publication: Berlin: Verlag Ernst Rowohlt, 1927 . 695 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Talleyrand et la societe francaise depuis la fin du regne de Louis XV jusquΆux approches du second empire by Loliee, Frederic Publication: Paris: Fréres, Émile-Paul, 1928 . 498 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les plus belles pages de Clemenceau by Bonetti, Pascal Publication: Paris: Mericant, Albert, . 270 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La captivite et la mort de Marie-Antoinette by Lenotre, G. Publication: Paris: Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1920 . 430 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le secret de Napoleon by Brice, R. Publication: Paris: Payot, 1936 . 304 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les grands inspires devant la science. Jeanne D'Arc by Biottot, Colonel Publication: Paris: Flammarion, Ernest, 1907 . 279 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ζωγράφος Ρενουάρ by Vollard, Ambroise Publication: Αθήνα: Γαλαξίας, 1963 . 177 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ροβεσπιέρος και η γαλλική επανάστασις by Thompson, J.Μ. Publication: Αθήνα: Γαλαξίας, 1967 . 167 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Robespierre and the French revolution Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Robespierre: by Korngold, Ralph Publication: Paris: Payot, 1936 . 349 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jean-Paul Marat: by Gottschalk, Louis Publication: Paris: Payot, 1929 . 207 σ.: , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La guerre de lΊndépendance Grecque vue par la presse Française: by Δημάκης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . (2)+322+(7) σ.: 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Prècis de la bataille navale de Navarin. by Justin, Ρ. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 68+(1) χάρτ. σ. , 1η έκδοση: Paris, Alexandre Mesnier, 1829. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εκατόν ημέραι της Νορμανδίας. by Lemonier Publication: Αθήνα: Διεύθυνσις Στρατιωτικών Εκδόσεων, 1963 . 253 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha