Προμετωπίδιον / by Schmidt-Dounas, Barbara Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 4 σ.: , Τόμος: "Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου", σ. 291-294. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικά-λαογραφικά Διδυμοτείχου: by Ευθυμίου, Γρηγόριος Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1954 . 17 σ.: , Τόμος 22 (1954) 1-15 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδασκαλία της αρχαιολογίας εν τη μέση εκπαιδεύσει. by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Παιδαγωγικόν Δελτίον εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Ελληνικού Διδακτικού Συλλόγου, 1906 . 10 σ. , Τόμος 1 (1906) | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχαίος κόσμος και το Βυζάντιο by Μητσάκης, Καρυοφίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ροτόντα: Φιλοσοφία-Τέχνη-Επιστήμη-Κοινωνικά θέματα, 1970 . 12 σ. , Τόμος 1970 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθρώπινη παρουσία και κατοίκηση στην προϊστορική Σιθωνία by Σμάγας, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2007 . 2 τ.: , Τόμοι 1-2 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Papers presented at the Vth International Congress of South-East European research studies: by Zografski, Danco Publication: Skopje: Institut of National History=Institut Nacionalnoj Istorii, 1988 . 155 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία V. Ανακοινώσεις κατά το πέμπτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 10-15 Οκτωβρίου 1989. Τόμος 1=Ancient Macedonia V. Papers read at the fifth international symposium held in Thessaloniki, October 10-15, 1989. Τόμ. 1-3.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 3 τ.: , Τόμος Α΄: σ.1-752. Τόμος Β΄: σ.753-1328.. Τόμος Γ΄: σ.1329-1773. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Le Djerdap-les Portes de Fer à la deuxième moitié du premier millenaire av. J. Ch. jusqu'aux guerres daciques: by Vasic, Miloje Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 1999 . 116 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Perception and evaluation of cultural landscapes: by Δουκέλλης, Παναγιώτης Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 2004 . xxiv+274 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του Α΄ παγκύπριου συνεδρίου Ελληνικού πολιτισμού «Ελληνιστική περίοδος», Λευκωσία, 21-23 Δεκεμβρίου 1973.   Publication: Λευκωσία: Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασινός», 1974 . xxvii+188 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ier congres international des études balkaniques et Sud-est Europeennes. Sofia, 26 août-1 septembre 1966. Resumes des communications. Archeologie, histoire de l'antiquite, moyen age (Ve-XVe s.).   Publication: Sofija: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1966 . 239 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισηγήσεις του δεκάτου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής Αρχαιολογίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 571 σ.: , Ολόκληρα τα πρακτικά του συνεδρίου τυπώθηκαν 4 χρόνια μετά Βλ. VI-187-112. 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Acta antiqua Philippopolitana. Studia archaeologica   Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1963 . 2 τ.: , Vol.Ι, p.326. Vol.ΙΙ, p.194. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Srednovekovna balgarija i cernomorieto:   Publication: Zagazik: Knigoizdatelstvo "Georgi Bakalov", 1982 . 136 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Atti del ΙΧ congresso internazionale de archeologia cristiana:   Publication: Vaticano: Pontifico Istituto di Archeologia Cristiana, 1978 . 2 τ.: , Vol.Ι: Monumenti cristiani precostantiniani, p.685.. Vol.ΙΙ: Comunicazioni su scoperte inedite, p.603. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 1980 =   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 2 τ.: 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Western Cyprus. Connections. An archaeological symposium held at Brock University, St. Catharines, Ontario, Canad. March 21-22, 1986.   Publication: Goeteborg: Aströms, Paul, 1987 . (8)+246 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 449 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του πρώτου πανελληνίου συμποσίου ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής, Πολύγυρος, 7-9 Δεκεμβρίου 1984.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 448 σ.: 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του ΧΙΙ διεθνούς συνεδρίου κλασικής αρχαιολογίας: Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983. Τόμος Α΄   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1985 . 399+61 πίν.+(1) σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha