Έγγραφα Αγίου Όρους της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως. Τόμ.Α΄. by Αλέξανδρος, Λαυριώτης Μοναχός Publication: Αθήνα: Μαυρίδης, Α., 1966 . 229 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η πολιτειακή θέσις του Αγίου Όρους. by Παπαδάτος, Σταύρος.Ιωσ. Publication: Αθήνα: Πιτσιλός Στυλιανός Ν., 1965 . 135 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εν Αγίω Όρει ιερά καθιδρύματα και ο διέπων αυτά οργανισμός. by Κτενάς, Χριστόφορος Publication: Θεσσαλονίκη: Μιχαηλίδης και Κομνηνός, 1925 . 48 σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγιορειτική πολιτεία. by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Κούμενος, Ιωάννης, 1921 . 56 σ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καταστατικός χάρτης του Αγίου Όρους και αι εξ αυτού αδικίαι κατά των Κελλιωτών.   Publication: Αθήνα: «Νέα Ελληνική Ηώς» Ι. Χατζηϊωάννου, 1931 . 32 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οπτασία ωφέλιμος μοναχού τινος Αγιορείτου και το Άγιον Όρος «Άθως». by Νεόφυτος, Καλοφούντης Ιερομόναχος Publication: Χ.τ.: «Μωρέας», 1934 . 72 σ.: Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος και η ελληνική πολιτική. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 44 σ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρος οδηγός εις το Άγιον Όρος του Άθωνος. by Παύλος, Ξηροποταμίτης Ιερομόναχος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Δ. Δημητράκου, 1915 . 80 σ.; Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μεγαλώνυμος εν Αγίω Όρει Ιερά Σκήτη της Θεοπρομήτορος Αγίας Άννης. by Χρυσόστομος, Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Σύρος, Σπύρος, 1930 . 127 σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Αγίω Όρει Άθω Ιερά Μονή του Αγίου Γρηγορίου 1300-1921... by Αγγελάκος, Βαρλαάμ Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Χριστομάνος, Ν., 1921 . 4φ+199+5 χ.α. σ.: Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Άθως και η Χαλκιδική.   Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1902 . 96 σ.; , Στο αντίτυπο Α.1689 λείπει ο χάρτης. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα γράμματα εν Αγίω Όρει και η μεγάλη του Χριστού εκκλησία.Οι καταδιωγμοί των λογίων αγιορειτών και το βασιλεύον εκεί παχύ και ερεβώδες σκότος. by Κτενάς, Χριστόφορος Publication: Αθήνα: Αλευρόπουλος, Ι. Λ., 1928 . 120 σ.: Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Klosterland des Athos / by Schmidtke, Alfred Publication: Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1903 . 168 σ.: Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athos: by Huber, Paul Publication: Zurich: Atlantis Verlag, 1969 . 408 σ.: Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή Σταυρονικήτα: by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1974 . 243 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άθως και Χαλκιδική.   Publication: Αθήνα: Εταιρεία "Ελληνισμός", 1902 . 95 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενεστώσα κατάστασις εν τω Αγίω Όρει. by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον «Παλιγγενεσίας», 1896 . 122 σ. , Είναι ομούδεμένο με«Εφημερίδες...», «Μητροφάνης Κιτρόπουλος...», «Πρακτικά...», «Remarks on the...», «Λόγος εκφωνηθείς παρά...», «Λόγος επικήδειος...». Date:1896 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Λεύκωμα Αγ. Όρους. Άθω Μοναί-Τόμος Α΄=Album of the Hollymount Athos. Monasteries-Volume Α. by Παρθένιος Ιβηρίτης, Αρχιμανδρίτης Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1928 . (84) σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πλατυτέρα των ουρανών: by Παναγιώτου, Αθανάσιος Μοναχός Publication: Αθήνα: Παναγιώτου, Ιωάννης, 1984 . 356 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος: by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 118 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha