Η δασοπονία του Αγίου Όρους. by Μουλόπουλος, Χρίστος Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 28 σ.: , Τόμος "Η Αθωνική Πολιτεία", σ. 679-706 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απόπειρα απαγωγής των θησαυρών του Αγίου Όρους από τους Γερμανούς το 1943. by Τσάμης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 7 σ. , Τόμος "Διακονία: Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου", σ. 677-683 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Hoary monasteries of Mount Athos. by Dwight, Η.G. Publication: Washington: The National Geographic Magazine, 1916 . 24 σ.: Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγιορείτες Μικρασιάτες Ηγούμενοι του αιώνα μας. by Μωυσής, Αγιορείτης Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2000 . 6 σ. , Τόμος "Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, του Πόντου, της Αν. Θράκης και η Χαλκιδική", σ.217-222 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος στις Διεθνείς Συνθήκης (1878-1923). by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2000 . 14 σ. , Τόμος Αρχειογραφικά και ιστοριογραφικά της Ρωσίας, σ. 169-182 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος και ο Μακεδονικός Αγώνας. by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Άθως: Πανσέληνος, 1993 . 14 σ. , Τόμος Αγιορειτικά, σ.151-164 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιστολή αρ. 6 Darrouzès του Θεοδώρου Κυζίκου στον κώδ. Ω 126 της Μονής Μεγίστης Λαύρας. by Τζιάτζη-Παπαγιάννη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 16 σ. , Τόμος Λόγια και δημώδης γραμματεία του ελληνικού μεσαίωνα: Πρακτικά, σ. 123-138 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Artistic activity on Mt. Athos. Monumental painting in the byzantine period (963-1453). by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Melbourne: National Centre for Hellenic Studies & Research, 2011 . 9 σ. , Τόμος "Byzantine Macedonia: Art, architecture, music and hagiography", σ. 41-49 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμές και κυκλοφορία των σλαβικών χειρογράφων στο Άγιον Όρος κατά τους ΙΔ΄-ΙΣΤ΄ αιώνες. by Παυλικιάνωφ, Κύριλλος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2003 . 10 σ. , Τόμος Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων, σ. 283-292 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Research on Athos. Memorandum on works accomplished and projected. by Μυλωνάς, Παύλος Μ. Publication: Αθήνα: Association internationale d’ Études Byzantine, 1981 . 16 σ.: , Τόμος "Actes du XVe congès international d'études byzantines". Τόμ.ΙΙ/Β, σ. 529-544 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Two middle-byzantine churches on Athos. by Μυλωνάς, Παύλος Μ. Publication: Αθήνα: Association internationale d’ Études Byzantine, 1981 . 30 σ.: , Τόμος "Actes du XVe congès international d'études byzantines". Τόμ.ΙΙ/Β, σ. 545-575 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Toward a description of the Hilendar collection Sluzebniki. by Robinson, David Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1982 . 3 σ. , Τόμος Dokladi: Simpozium Kirilo-Metodievistika i starobAlgaristika, σ.384-386 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα Μονής Διονυσίου (Αγίου Όρους) εκ Ζακύνθου. by Νικολόπουλος, Παναγιώτης Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 11 σ. , Τόμος Πρακτικά τρίτου Πανιονίου συνεδρίου (1965), τόμ.Α΄, σ.253-263 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιον Όρος: by Μπούρου, Φρόσω Publication: Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 2006 . 6 σ.: , Τόμος "Αφιέρωμα 2006. 4000 χρόνια ελληνική Μακεδονία", σ. 314-319 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθεστώς του Αγίου 'Ορους by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 2006 . 24 σ. , Τόμος "Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεύματα στην Ελλάδα", σσ.37-60 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθωνική αμπελοοινική στο χθες by Μωυσής, Αγιορείτης Μοναχός Publication: Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 2002 . 5 σ. , Τόμος "Τέχνη και τεχνική στα αμπέλια και τους οινεώνες της Β. Ελλάδας", σσ. 289-293 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος ως βυζαντινή μοναχική πολιτεία ορθοδόξου ησυχασμού και η μέσω Αγιορειτών προβολή της μυστικής θεολογίας εις την Αγίαν Ρωσσίαν by Τσιρίμπας, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 21 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 307-327 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Production and circulation of illuminated manuscripts on Mount Athos. by Γαλάβαρης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2007 . 27 σ. , Τόμος "Athos, la sainte montagne tradition et renouveau dans l'Art", σ.13-40 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La baptême des Russes dans deux manuscrits du XVIIIe siècle du monastère dΊviron au Mant Athos. by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005 . 10 σ. , Τόμος Analecta Balcano-Russica, σ. 83-92 | Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νομοθετικόν διάταγμα της 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 "περί καταστατικού χάρτου του Αγίου Όρους".   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1935 . 21 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.ΙΓ (1925-1926), σ. 902-923 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha