Ο καταστατικός χάρτης του Αγίου Όρους και αι εξ αυτού αδικίαι κατά των Κελλιωτών.   Publication: Αθήνα: «Νέα Ελληνική Ηώς» Ι. Χατζηϊωάννου, 1931 . 32 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οπτασία ωφέλιμος μοναχού τινος Αγιορείτου και το Άγιον Όρος «Άθως». by Νεόφυτος, Καλοφούντης Ιερομόναχος Publication: Χ.τ.: «Μωρέας», 1934 . 72 σ.: Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος και η ελληνική πολιτική. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 44 σ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους (Άθω) εν Καρυαίς τη 31η Οκτωβρίου 1911.   Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Μισαηλίδων, 1912 . 40 σ. , Βλ. και την ανατύπωση των Κανονισμών που δημοσιεύτηκαν στο II-48-308. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρος οδηγός εις το Άγιον Όρος του Άθωνος. by Παύλος, Ξηροποταμίτης Ιερομόναχος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Δ. Δημητράκου, 1915 . 80 σ.; Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μεγαλώνυμος εν Αγίω Όρει Ιερά Σκήτη της Θεοπρομήτορος Αγίας Άννης. by Χρυσόστομος, Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Σύρος, Σπύρος, 1930 . 127 σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Αγίω Όρει Άθω Ιερά Μονή του Αγίου Γρηγορίου 1300-1921... by Αγγελάκος, Βαρλαάμ Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Χριστομάνος, Ν., 1921 . 4φ+199+5 χ.α. σ.: Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί του ζητήματος της εν Άθω Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος / by Φιλαλήθης (Ψευδώνυμο) Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Βυζαντίδος, 1874 . 209 σ. ; 23x16 εκ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les origines légendaires et l'histoire de Χéropotamou et de Saint-Paul de l'Athos: by Binon, Stéphane Publication: Louvain: Museon, 1942 . xv+335 σ.: Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαυσαϊκόν του Αγίου Όρους: by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Βόλος: Σωτ. Ν. Σχοινάς, 1953 . 115 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφική ιστορία του Αγίου Όρους Άθω : αρχήν έχουσα προ 2187 ετών / by Πίστης, Διονύσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Η Μακεδονία" Ν. Βαγδάμαλη 1870 . 104 σ. , Στις σ.101-103 υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άθως και η Χαλκιδική.   Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1902 . 96 σ.; , Στο αντίτυπο Α.1689 λείπει ο χάρτης. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα γράμματα εν Αγίω Όρει και η μεγάλη του Χριστού εκκλησία.Οι καταδιωγμοί των λογίων αγιορειτών και το βασιλεύον εκεί παχύ και ερεβώδες σκότος. by Κτενάς, Χριστόφορος Publication: Αθήνα: Αλευρόπουλος, Ι. Λ., 1928 . 120 σ.: Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mount Athos the garden of the panaghia. by Mendieta, Emmanuel Amand de Publication: Berlin, Amsterdam: Akademie Verlag, 1972 . 360 σ.; Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους Άθω. by Γεράσιμος Σάλτης, Μοναχός Publication: Καρυαί: χ.ε., 1923 . Ιστ΄+186 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο: Αρ. εισ. Α. 3010 από τη Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη. Στη σελίδα τίτλου του ίδιου αντιτ. Υπάρχει σφραγίδα στρογγυλή: στο περίγραμμα «Ιερόν Κοινόβιον Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος 1916» και κτητ. υπογραφή Γ. Παπαηλιάκη. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορική μελέτη περί της αναφυείσης διαφοράς εν τη κατ' Άθω Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος της επιλεγομένης Ρωσσικού μεταξύ Ελλήνων και Ρώσσων πατέρων και περί της εξελίξεως αυτής επιδικασθείσης κατά το χιλιοστόν οκτακοσιοστόν εβδομηκοστόν πέμπτον έτος υπό των Πατρειαρχείων Κωνσταντινουπόλεως Πατριαρχεύοντος του Πατριάρχου Ιωακείμ του Β΄ / by Δανιήλ, Μοναχός Αγιογράφος Publication: Πάτρα: Αφοί Α. Τούλα, 1927 . 71 σ. 24x16 εκ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ασκητισμού: by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Θεσσαλονίκη: Ακουαρόνη, Αφοί, 1929 . η+248 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος/ by Κομνηνός, Ιωάννης Publication: Εν Βενετία : Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος, 1864 . 94 σ. , Υπάρχει η 1η έκδ.(1856), ΑΛΞ-1259. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Klosterland des Athos / by Schmidtke, Alfred Publication: Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1903 . 168 σ.: Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une semaine au Mont Athos / by Artaud, Jean Publication: Paris: Imprimeurs De Soye et fils, 1895 . 29 σ. ; 24x16 εκ. Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha