Άγιον Όρος (Άθως): by Συνάδος, Παναγιώτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 156 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοιμητηριακοί ναοί του Άθωνα: by Αθανασιάδης, Γιώργης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, 1998 . (74)+(68) σ.: , Περιέχει και ημερολόγιο του έτους 1998. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθωνική Πολιτεία: by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 712 σ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοναστηριακαί γαίαι. Γαίαι και δάση Ιερών Μονών Αγίου Όρους: by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: Παπαδογιάννης, Κ. Σ., 1939 . 152 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χερσόνησος του Αγίου Όρους Άθω και αι εν αυτή μοναί και οι μοναχοί πάλαι τε και νύν: by Βλάχος, Κοσμάς Διάκονος Publication: Βόλος: Πανθεσσαλικόν Τυπογραφείον Αθ. Πλατανιώτου, 1903 . κγ΄+376 σ. , Στην ταπετσαρία και στις πρώτες σελίδες του βιβλίου υπάρχουν ποικίλες σημειώσεις και κτητορικά σημειώματα. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοναχικόν πολίτευμα του Αγίου Όρους Άθω. by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Χατζηθεοδώρου, Π. Αφοί, 1925 . xvi+216+η΄ σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos and Mount Athos.... by Ιωσήφ ο Γεωργειρίνης, Αρχιεπίσκοπος Σάμου Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 20 χ.α.+112 σ. , Φωτοτύπωση Ανατύπωση από την Α΄ έκδ. London, W.G., 1678. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος και η ρωσική πολιτική εν Ανατολή / by Μελέτιος Μεταξάκης, Πατριάρχης Αλεξανδρείας Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1913 . 216 σ.: Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιον Όρος και Σλαύοι. by Μυλωνάκος, Νικηφόρος Γ. Publication: Αθήνα: Ασλανίδης, Εμμ., 1960 . 175 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα Αγίου Όρους της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως. Τόμ.Α΄. by Αλέξανδρος, Λαυριώτης Μοναχός Publication: Αθήνα: Μαυρίδης, Α., 1966 . 229 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η πολιτειακή θέσις του Αγίου Όρους. by Παπαδάτος, Σταύρος.Ιωσ. Publication: Αθήνα: Πιτσιλός Στυλιανός Ν., 1965 . 135 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος υπό εθνικήν έποψιν / by Κουτρούμπας, Σωτήριος Χ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1900 . 115 σ. ; , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Σ. Στάη, Υπουργό Παιδείας. 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του Αγίου Όρους τα δίκαια και προνόμια κατά τα χρυσόβουλα των ιδρυτών αυτών, τα χρυσόβουλα και νεαράς των βυζαντινών Αυτοκρατόρων, τους ιερούς κανόνας, τα υψηλά βεράτια, τα πατριαρχικά σιγγίκια, τα τυπικά αυτών και κανονισμούς, τα προαιώνια έθιμα και τας διεθνείς συνθήκας. by Καραβοκυρός, Μιλτιάδης Publication: Κωνσταντινούπολη: Αναστασιάδης, Αριστόβουλος και Σας, 1913 . 36 σ. , Στη σ. 2 υπογραφή του συγγραφέα. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του Αγίου Όρους τα δίκαια και προνόμια. Ανασκευή του υπομνήματος Ρώσων τινών Κελλιωτών Μοναχών κατά του προνομιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους. by Καραβοκυρός, Μιλτιάδης Publication: Κωνσταντινούπολη: Αναστασιάδης, Αριστόβουλος και Σας, 1913 . 40 σ. , Στη σ. 2 υπογραφή του συγγραφέα. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εν Αγίω Όρει ιερά καθιδρύματα και ο διέπων αυτά οργανισμός. by Κτενάς, Χριστόφορος Publication: Θεσσαλονίκη: Μιχαηλίδης και Κομνηνός, 1925 . 48 σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγιορειτική πολιτεία. by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Κούμενος, Ιωάννης, 1921 . 56 σ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενεστώσα κατάστασις εν τω Αγίω Όρει / by Καρολίδης, Παύλος Publication: Εν Αθήναις: Τυπογραφείον «Παλιγγενεσίας» Ιωάν. Αγγελόπουλου, 1896 . 122 σ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιήγησις εις Άγιον Όρος / by Δημητρόπολος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Αντ. Στ. Γεωργίου, 1900 . 32+(14) σ. ; , Περιέχει κατάλογο Συνδρομητών. 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιήγησις εις τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής / by Νικολόπουλος, Γ. Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1874 . 56 σ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διάλεξις περί της ζωής και των θησαυρών του Αγίου Όρους και δύο επίκαιροι λόγοι. by Διαμαντόπουλος, Σπυριδ. Κ. Publication: Βέροια: Παρασκευόπουλος, Κ.Π., 1930 . 47 σ.: , Στη σελίδα τίτλου χειρόγραφη αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha