Το Άγιον Όρος και η σημασία αυτού διά την Βυζαντινήν ιστορίαν / by Dölger, Franz Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1959 . 14 σ. , Ανάτυπο από "Τιμητικό τόμου εις Άγιον Γρηγόριον Παλαμάν", σ.88-101 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άθως και Χαλκιδική.   Publication: Αθήνα: Εταιρεία "Ελληνισμός", 1902 . 95 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενεστώσα κατάστασις εν τω Αγίω Όρει. by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον «Παλιγγενεσίας», 1896 . 122 σ. , Είναι ομούδεμένο με«Εφημερίδες...», «Μητροφάνης Κιτρόπουλος...», «Πρακτικά...», «Remarks on the...», «Λόγος εκφωνηθείς παρά...», «Λόγος επικήδειος...». Date:1896 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Λεύκωμα Αγ. Όρους. Άθω Μοναί-Τόμος Α΄=Album of the Hollymount Athos. Monasteries-Volume Α. by Παρθένιος Ιβηρίτης, Αρχιμανδρίτης Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1928 . (84) σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος: by Ζαμπαθάς, Κούλης Publication: Αθήνα: Μαυρίδης, Α., 1961 . 125 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος. Συγγραφέν υπό του εξοχωτάτου ιατρού κυρίου Ιωάννου του Κομνηνού. Νυν δε μετά πάσης επιμελείας αναθεωρηθέν και ανατυπωθέν / by Κομνηνός, Ιωάννης Publication: Venezia: Ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος, 1856 . 94 σ. ; , Υπάρχει η 2η έκδ. (1864), ΙΙ-48-77. Γκίνης-Μέξας Α 285. 17x11 εκ. Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1944. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα του Jean Lieberg=Thessaloniki 1944. Photographic documents by Jean Lieberg. by Lieberg, Mats Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 141 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Chilandar. by Bogdanovic, Dimitrije Publication: Beograd: Μονή Χιλανδαρίου, 1997 . 223 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα του μετοχίου "Ορφάνη" της Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους. (1535-1733). by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Καβάλα: Δήμος Καβάλας, 1987 . 112+xii σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πλατυτέρα των ουρανών: by Παναγιώτου, Αθανάσιος Μοναχός Publication: Αθήνα: Παναγιώτου, Ιωάννης, 1984 . 356 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεύκωμα-Ημερολόγιο 1999. Κρήνες του Αγίου Όρους με γλυπτό διάκοσμο / by Αθανασιάδης, Γιώργης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, 1999 . 109+(16) σ.: 28x25 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Slavjanskie Rukopisi Afonskih Obitelej. by Turilov, Α.Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος, 1999 . 490 σ. , Μετάφραση τίτλου: "Σλαβικά χειρόγραφα από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους". Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος: by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 118 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athos: by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 118 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
VidΊ MonastΊrej i Skitov svjatoj Afonskoj GorΊ =   Publication: Χ.τ.: Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αθω, . (34) φ. : , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από αγορά. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Svetogorske kelije i pirgobi u srednjem veku=Kellia and pyrgoi on the Mount Athos in the middle ages. by Zivojinovic, Mirjana Publication: Beograd: Vizantoloski Institut Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, 1972 . ΧΙΙ+153 σ.; , Περίληψη στα αγγλικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Γεωργιανικόν ζήτημα (1868-1918): by Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . 125 σ.: , Περίληψη στα γερμανικά. Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη δωρεά Γ.Θεοχαρίδη. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα της εις Μυτιλήνην εξορίας των Αγιορειτών πατέρων συμβάσης κατά το έτος 1917 / by Βασίλειος Ξηροποταμηνός, Προηγούμενος Publication: Καρυαί: Τυπογραφείον Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω, 1932 . 77 σ. , Περιέχει Κατάλογο Συνδρομητών (σ.71-77). 21x14 εκ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος: by Γάλλης, Λεωνίδας Δ. Publication: Αθήνα: Βολτυράκης, Χρ., 1963 . 112 σ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προπύργιον ορθοδοξίας και έθνους ήτοι: by Ανδρέας, Σιμωνοπετρίτης Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Ρηγόπουλος, Βασ., 1969 . 114 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο:Αθήνα, 1977, 2η εκδ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha