Η Ρωσία στα Βαλκάνια μετά τον ψυχρό πόλεμο / by Καραγιάννης, Μάνος Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2012 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Βαλκάνια 1913-2011: εκατό χρόνια θύελλες και χίμαιρες", σ. 87-102 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Arts and politics in the Macedonian court before Alexander by Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 12 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 345-356 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eleftherios Venizelos' Stratefic goals and the Salonica theatre of operation. by Παπαδάκης, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2005 . 12 σ. , Τόμος "The Salonica theatre of operations and the outcome of the great war", σ. 97-108 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Political consequences of the break up of the Salonica front by Mitrovic, Andrej Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2005 . 21 σ. , Τόμος "The Salonica theatre of operations and the outcome of the great war", σ. 321-342 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δικαίωμα του ανθρώπου επί της γνώσεως και η πνευματική και πολιτική ελευθερία: by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1955 . 21 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Bulgarie et l'accès a la mer Égée:   Publication: Paris: Bulgaria Nouvelle, La, . 11 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αντεθνική πολιτική του Κ.Κ.Ε. εν Μακεδονία. by Σωτηρόπουλος, Χαρ. Κ. Publication: Αθήνα: Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων, 1964 . 36+(19) σ.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ελληνικόν Στέμμα και οι υπουργοί του: 7 Βασιλείς, 5 συντάγματα, 10 πραξικοπήματα / by Μαρκεζίνης, Σπ. Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 16 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Sultan et sa politique: by Stead, William Publication: Χ.τ.: Clowes, William & Sons, . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Remarks on the present state of Turkey considered in its commercial and political relation with England   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 20 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυνή διεκδικούσα πολιτικά δικαιώματα: by Δελακοβίας, Νικόλαος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1902 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίκαιρα διδάγματα εκ των πολιτικών του Αριστοτέλους : διάλεξις / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 23 σ. ; 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Λόγος του κ. Κωνσταντ. Φούμη Πληρεξουσίου Χανίων: by Φούμης, Κωνσταντίνος Publication: Εν Χανίοις: Εκ του Τυπογραφείου Σταύρου Α. Ανδρουλακάκη, 1910 . 27 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαμόρφωσις της πολιτικής σκέψεως εν Ρώμη και ο Κικέρων by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 12 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αποπυρηνικοποίηση της βαλκανικής και η επιδίωξη για μια γενική ασφάλεια by Dejanov, Radoslav Publication: Sofija: Sofia Press, 1987 . 19 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dissertation sur la politique des Romains dans la religion. by Montesquieu Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 32 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το συνταγματικόν δίκαιον ως τεχνική της πολιτικής ελευθερίας / by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . (2)+57 σ. , Τόμος: "Αρμενόπουλος", ΙΣΤ΄ (1962) 535-587. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επί του αγώνος Α' βουλευτική περίοδος (16 Ιανουαρίου 1822-26 Μαρτίου 1823) by Αγγελόπουλος, Θ. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Νομικής Σχολής, 1926 . 61 σ. , Τόμος Β' (1926) 357-417 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτειολογικά Αριστοτέλη / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Νομικής Σχολής, 1989 . 25 σ. , Τόμος Β' (1989) 861-883 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die entwicklung der Griechischen volkswirtschaft 1830-1945 by Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 18 σ. , Τόμος 20/1 (1979) 65-82 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha