Στασις-επανάστασις νεωτερισμός-κίνησις: by Μανωλόπουλος, Λεωνίδας Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 303 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Handlexikon zur politikwissenschaft by Gorlitz, Axel Publication: Munchen: Rowohlt, 1973 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί της στρατιωτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους by Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Σ. Publication: Αθήνα: Νομική, 1911 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για μια κοινωνική ιστορία της υπαίθρου. Η περιφέρεια Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα: by Δάγκας, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2010 . 719 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιομηχανικαί δυνατότητες και ενεργειακή πολιτική εν Ελλάδι by Κουβέλης, Πέτρος Τ. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1945 . η'+211 σ.; Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειδίδιον της πολιτικής οικονομίας by Τρικαλιώτης, Στ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1871 . τ. , Τόμος 1ος Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική πολιτική και οικονομική πολιτική επί των συλλεκτικών έργων by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1948 . 1 τ. , Τόμος 1ος : Γαιοκτησία και γαιοκτητική πολιτική. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την αγροτικήν πολιτικήν by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1947 . η'+215 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα πολιτικής οικονομίας by Βουρνάζος, Κ.Χ. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1904 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η γεωργική πολιτική του κράτους by Κυριακός, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1934 . 144 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εθνικός βίος: by Καλοστύπης, Δημοσθένης Publication: Πειραιάς: Σφαίρα, 1885 . 126 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισραήλ: by Κωνσταντινίδης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1967 . 239 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Saggio di storia, politica e militare della Crimea by Tott, Baron de Publication: Venezia: Formaleoni, Vincenzio, 1787 . 44 σ. Date:1787 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Roman policy in Epirus and Acarnania in the age of the Roman conquest of Greece by Oost, Stewart Irvin Publication: New York: Arno Press, 1975 . vii+138 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The United Nations and the conflict in Former Yugoslavia by Rowe, Thomas Ε. Publication: Χ.τ.: Westview Press, 1997 . 20 σ. , Τόμος "Crises in the Balkans", σ. 351-370 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινοτική (δημοτική) και πολιτική (κομματική) κίνηση στη Νάουσα: (19ος-20ός αι.) / by Βαλταδώρος, Αντώνιος Α. Publication: Νάουσα: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος", 1999 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Νάουσα: 19ος-20ός αιώνας", σ. 201-208. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1945: Η εφημερίδα «Δημοκρατία»-Όψεις μιας ταραγμένης πολιτικής φάσης / by Αναστασιάδης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 239-256. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Factions and Macedonian politics in the reign of Alexander the Great / by Heckel, Waldemar Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 293-305. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδεολογικές προσλήψεις των κοινωνικών συγκρούσεων και διαμόρφωση της πολιτικής στρατηγικής-Το ΚΚΕ στα χρόνια 1936-1949 by Παπαθανασίου, Ιωάννα Στ. Publication: Αθήνα: Καστανιώτης, 2003 . 23 σ. , Τόμος "Η Ελλάδα '36-'49: Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο", σ. 199-222 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική λειτουργία της θρησκείας στη Σκέψη του Κωνσταντίνου Τσάτσου. by Καραμούζης, Πολύκαρπος Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, 2010 . 22 σ. , Τόμος "Κωνσταντίνος Τσάτσος : φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός. Πρακτικά...", σ. 131-152 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha