Η ρωσσική πολιτική στο Άγιον Όρος κατά τον 19ον αιώνα και η δραστηριότητς των αγιορειτών Ρώσσων στην περιοχή της Καβάλας. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 14 σ. , Τόμος "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά Α΄ Συμποσίου", σ. 405-418 Date:1980 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η Σάρτη της Σιθωνίας by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 12 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 715-726 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πήλινα αγιοπότηρα της Μονής Βατοπεδίου by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 48 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 367-415 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των Γαλατσιανών Ζωγράφων του Αγίου Όρους. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κοινότητα Γαλάτιστας Χαλκιδικής, 1998 . 47 σ.: , Τόμος Πρακτικά συνεδρίου "Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη: 18ος-20ος αι.", σ. | Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συναπάντηση των Αγίων Δημητρίου και Αχιλλίου by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Λάρισα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, 2010 . 11 σ.: , Τόμος "Άγιος Δημήτριος Στομίου", σ. 363-374 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λιμάνια και σκάλες στην Χαλκιδική κατά τους Μέσους Χρόνους / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Thessalonike: European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, 2013 . 25 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Medieval ports in North Aegean and the Black Sea : Links to the Maritime Routes of the East. International Symposium. Thessalonike, 4-6.12.2013. Proccedings", σ. 291-315. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος το 1912, μέσα από αγιορειτικά έγγραφα / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 49 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης : Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)", σ.129-177. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνοψις πεπραγμένων της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1992 . 6 σ.; , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 3, 1989", σ. 135-140. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θεσσαλονικεύς ζωγράφος του 14ου αιώνος «κυρ-Μανουήλ» / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2012 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 33 (2012) 155-160. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η υπό το Καθολικό της Μονής Βατοπεδίου βασιλική/ by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, 2018 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Ήρως Κτίστης: Μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα", σ. 363-369. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Επανομή / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Θερμαϊκού, 2019 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στην Εσπερίδα: "Ιστορία και μνημεία της Επανομής: Πρακτικά επιστημονικής και πολιτιστικής εσπερίδας. Επανομή, 6 Μαΐου 2018", σ. 97-102. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικαί σημειώσεις περί την Τορώνην / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1976 . 30 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.29-30 (1976), 67-96 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής της Γαλάτιστας / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1978 . 31 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.33-34 (1978), 63-93 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ομολογίες της χώρας Συκιάς για την Τορώνη / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1978 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.33-34 (1978), 115-127 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικές παρατηρήσεις στα Αρχαία Στάγειρα / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1979 . 24 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.35 (1979), 135-158 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση του προξένου Γ. Δοκού περί του Αγίου Όρους (1887) / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1985 . 64 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.40-41(1985-86), 67-130 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφον του 1814 εκ της μονής Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2009 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.54-55 (2009-10), 161-168 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγον Όρος το 1883 / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2015 . 56 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.60-61 (2015-16), 179-234 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγιορειτική Μονή του Σκορπίου / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 233-250. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προχριστιανικές αρχαιότητες στον Άθω / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, 2006 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Άγιον Όρος και προχριστιανική αρχαιότητα", σ. 53-70. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha