Η οπτασία της "γραίας Χάδους" στην Ποταμιά της Θάσου (1876) / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Καβάλα: Θασιακή Ένωση Καβάλας, 2009 . 20 σ.: , Τόμος: "Θασιακά", 14 (2007-08) 457-476. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Πολίχνιον της Κασσανδρείας / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 10 σ.: , Τόμος: "Α΄ πανελληνίου συμποσίου ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", σ. 201-210. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ετυμολογίαν του χωρίου Νικήτη της Χαλκιδικής / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 14 σ. , Άρθρο από "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 303-316 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περιπέτεια του Αναστασίου Δ. Καρατάσου στη Θεσσαλονίκη το 1873 / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 111-119 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χωρίον του Σωλήνος στην Κασσάνδρα / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 12 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΖ (1990) 171-182 | Περίληψη στην αγγλική. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικές παρατηρήσεις στα αρχαία Στάγειρα / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1979 . 24 σ. ; , Χρονικά Χαλκιδικής, 35 (1979) 135-158 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των Γαλατσιανών Ζωγράφων του Αγίου Όρους. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κοινότητα Γαλάτιστας Χαλκιδικής, 1998 . 47 σ.: , Τόμος Πρακτικά συνεδρίου "Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη: 18ος-20ος αι.", σ. | Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρωσσική πολιτική στο Άγιον Όρος κατά τον 19ον αιώνα και η δραστηριότης των αγιορειτών Ρώσσων στην περιοχή της Καβάλας / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 22 σ.: , Τόμος: Πρακτικά Α΄ Τοπικού Συμποσίου «Η Καβάλα και η περιοχή της» (1977), σσ.405-418. | Βλ. & VI-187-76 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσπάθεια εντοπισμού της «Καθέδρας των Γερόντων» / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 14 σ.; , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", 23 (1983) 305-317. | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός των Αγίων Εισοδίων της Θεοτόκου στην Καλάνδρα Χαλκιδικής / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: " Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση: Τόμος Α'", σ. 47-54. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Βλ. και V-144-44 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και αρχαιολογία της περιοχής της Γαλατίστης / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1978 . 36 σ.: , Ανάτυπο από το περιοδικό "Χρονικά της Χαλκιδικής", 33-34 (1978) 63-93. | Υπάρχει αφιέρωση Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συναπάντηση των Αγίων Δημητρίου και Αχιλλίου by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Λάρισα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, 2010 . 11 σ.: , Τόμος "Άγιος Δημήτριος Στομίου", σ. 363-374 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή του 1552 από τα Σιδηροκαύσια της Χαλκιδικής /   Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 2008 . 26 σ.; , Δημοσιευμένο στο: Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής (Πρακτικά). Θεσσαλονίκη 24-25 Νοεμβρίου 2001. Στην μνήμη της Φανούλας Παπάζογλου, σ. 165-180. 28x21 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις για τα ιβηρίτικα μετόχια της Ιερισσού / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1985 . 49 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", τ.13(1985) 1569-1618 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ανεγέρσεως του ναού του Αγίου Νικήτα στην Νικήτη Χαλκιδικής (1867) / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 2012 . 16 σ.: , Πρακτικά του Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης ( Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 26-27 Νοεμβρίου 2010), σ. 201-216. 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ομολογίες της χώρας Συκιάς για την Τορώνη / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1978 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.33-34 (1978), 115-127 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση του προξένου Γ. Δοκού περί του Αγίου Όρους (1887) / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1985 . 64 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.40-41(1985-86), 67-130 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha