Η Αθηνά :   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1831 , Τα τχ.της δωρεάς Γ.Παπαηλιάκη βιβλιοδετημένα μαζί με το περιοδικό: "Η Αιγιναία". Καί τα δύο αντίτυπα στην Ε.Θ. στο κτ.Α΄. Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθήναιον:   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Ερμής, 1872 Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Η Αιγιναία:   Publication: Αίγινα: Εθνική Τυπογραφία, 1831 , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση. Το πρωτότυπο στην ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ στο κτ.A΄. Το ένα αντίτυπο ομού δεμένο με το "ΑΘΗΝΑ, ήτοι Ανάλεκτα γεωγραφικά, φιλολογικά κλπ". Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός"/   Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός", 1896 . 15 τ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15),

Actions: Add to cart
Ευτέρπη:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1852 . 3 τ. Date:1852 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μακεδονικόν Ημερολόγιον «Ο Γόρδιος Δεσμός» /   Publication: Θεσσαλονίκη: Καταστήματα Μ. Τριανταφύλλου, 1915 . 1 τ. , Το εξώφυλλο αναγράφει "Χρονικόν Μακεδονίας" Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονόπουλο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Χαρούμενη Συντροφιά, 1934 . 1 τ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον /   Publication: Σάμος: χ.ε., 1907 . 8 τ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Νέα Πανδώρα : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1857 . 2τ.+24 τχ. , Από τον τόμο 9(1859) κυκλοφορεί με τον τίτλο "Πανδώρα" Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (26),

Actions: Add to cart
Φιλίστωρ :   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1861 . 4 τ. Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ελικών : περιοδικόν σύγγραμμα :   Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε.. 1878 . 1 τ. , Ενταγμένο στον τόμο ΔΙΑΦΟΡΑ. Μετονομασία του περιοδικού ΕΛΙΚΩΝΙΑΔΕΣ ΜΟΥΣΑΙ Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελικωνιάδες Μούσαι : σύγγραμμα περιοδικόν.   Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε.. 1878 . 1 τ. , Ενταγμένο στον τόμο ΔΙΑΦΟΡΑ (μπλε εξώφυλλο) Η έκδοσή του συνεχίζεται με το όνομα ΕΛΙΚΩΝ Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βοσπορίς:   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε. 1903 . 50 τχ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (51),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha