Αθήναιον:   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Ερμής, 1872 Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος /   Publication: Αθήναι: I.E.E.E., 1883 , Οι τόμοι Ι-7, 11-12 εις διπλούν. Λείπει ο τόμ. 26 (1983) Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικές Ημέρες : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό /   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 5 τ.+14 τχ. , Διευθυντές του περιοδικού διετέλεσαν οι : Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης [τευχ. 1-8 (1932), έτος έβδομο (1939) και στη μεταπολεμική περίοδο τευχ. 1-6 (1952-1953)], Γ. Θέμελης, [τεύχ. 1-12 (1934)], Στέλιος Ξεφλούδας [έτη Γ'-Δ' (1935-1936)], Γιώργος Δέλιος (έτος Ε' (1937), Γιώργος Θ. Βαφόπουλος [έτος ΣΤ' (1938)]. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένη Εστία /   Publication: Αθήνα : Εκ του τυπογραφείου της Εστίας, 1890 . 4 τχ. , Συνεχίζει το περιοδικό ΕΣΤΙΑ Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογική Εφημερίς : περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας   Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1837 . 131 τ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (131), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha