Η Αθηνά :   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1831 , Τα τχ.της δωρεάς Γ.Παπαηλιάκη βιβλιοδετημένα μαζί με το περιοδικό: "Η Αιγιναία". Καί τα δύο αντίτυπα στην Ε.Θ. στο κτ.Α΄. Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αιγιναία:   Publication: Αίγινα: Εθνική Τυπογραφία, 1831 , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση. Το πρωτότυπο στην ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ στο κτ.A΄. Το ένα αντίτυπο ομού δεμένο με το "ΑΘΗΝΑ, ήτοι Ανάλεκτα γεωγραφικά, φιλολογικά κλπ". Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοχλίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1945 . 1 τ.+7 τχ. , Τα πρωτότυπα (τχ.1, 2, 4, 5, 6, 12, 14) βρίσκονται στην Ε.Θ.(ντ.7) σε γαλάζιο ντοσιέ. | Φωτοτυπική ανατύπωση: Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1983. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεύτερα Νιάτα:   Publication: Θεσσαλονίκη: ΕΠΟΝ, 1945 . 1 τχ. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φονή τον Μακεδόνον [sic]   Publication: . 1 τχ. , Υπάρχει και σε φωτοτυπία στο δωμάτιο των περιοδικών Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία : επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος /   Publication: Αθήνα: Εκκλησία της Ελλάδος, 1931 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (64), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (38), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά : ιστορικόν περιοδικόν δημοσίευμα /   Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών ; Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1928 . 66 τ.+2 τχ. , Το περιοδικό στη δεύτερη περίοδο εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ο τόμος 15(1957) : τιμητικός τόμος Σωκράτους Κουγέα Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (55), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha