Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας /   Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1837 . 113 τ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (96), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Πυρσός : Όργανον επικοινωνίας των μελών του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1953 . 3 τχ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Revue de Constantinople :   Publication: Κωνσταντινούπολη : χ.ε., 1875 . 1 τ. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Revue Orientale   Publication: Κωνσταντινούπολη : χ.ε., 1883 . 1 τ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολική Επετηρίς του εν τω Ροβερτείω Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου "Αθηνά"   Publication: Κωνσταντινούπολη : Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος "Αθηνά", 1908 . 1 τ. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλίστωρ :   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1861 . 4 τ. Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Φονή τον Μακεδόνον [sic]   Publication: . 1 τχ. , Υπάρχει και σε φωτοτυπία στο δωμάτιο των περιοδικών Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αττικόν ημερολόγιον /   Publication: Αθήνα : Τύποις A. Κτενά και Σ. Οικονόμου, 1871 . 4 τ. Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Βρεττανικός Αστήρ /   Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1860 . 5 τ. Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Εθνική Γραφική Επιθεώρησις = Revue hellenique illustree   Publication: Paris : Bureau et Rédaction, 1876 . 5 τχ. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Εθνικόν Ημερολόγιον / by Βρετός, Μαρίνος Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1863 . 1 τ. Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένη Εστία /   Publication: Αθήνα : Εκ του τυπογραφείου της Εστίας, 1890 . 4 τχ. , Συνεχίζει το περιοδικό ΕΣΤΙΑ Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ελικών : περιοδικόν σύγγραμμα :   Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε.. 1878 . 1 τ. , Ενταγμένο στον τόμο ΔΙΑΦΟΡΑ. Μετονομασία του περιοδικού ΕΛΙΚΩΝΙΑΔΕΣ ΜΟΥΣΑΙ Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελικωνιάδες Μούσαι : σύγγραμμα περιοδικόν.   Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε.. 1878 . 1 τ. , Ενταγμένο στον τόμο ΔΙΑΦΟΡΑ (μπλε εξώφυλλο) Η έκδοσή του συνεχίζεται με το όνομα ΕΛΙΚΩΝ Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον Πνεύμα : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός   Publication: Αθήνα : Χ.ε.. 1893 . 2 τ. Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γαληνός : ιατρικόν σύγγραμμα κατά Σάββατον εκδιδόμενον / by Γεωργαντάς, Α. Publication: Αθήνα : Τυπογραφείον Ν. Π. Πάσσαρη, 1879 . 8 τχ.: Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Γεωπονικά : σύγγραμμα περιοδικώς κατά μήνα εκδιδόμενον / by Ορφίδης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1872 . 14 τχ.: Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14),

Actions: Add to cart
Εθνική Επιθεώρησις : υπό λογίων ομογενών εκδιδομένη κατά μήνα /   Publication: Paris : Χ.ε., 1869 . 12 τχ.: Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Κωνσταντινούπολει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν   Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε., 1863 . 22 τ.: Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (22),

Actions: Add to cart
Niva : Illjustrirovanni, zurnal literaturi i sovremennoi zizni   Publication: Moskva : Χ.ε., 1897 . 4 τ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha