Κέκροψ:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Η Ενότης», 1876 . 5 τχ. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Κοχλίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1945 . 1 τ.+7 τχ. , Τα πρωτότυπα (τχ.1, 2, 4, 5, 6, 12, 14) βρίσκονται στην Ε.Θ.(ντ.7) σε γαλάζιο ντοσιέ. | Φωτοτυπική ανατύπωση: Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1983. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεύτερα Νιάτα:   Publication: Θεσσαλονίκη: ΕΠΟΝ, 1945 . 1 τχ. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 42 τ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (24), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (40), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά Γράμματα /   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1922 . 1 τ.+9 τχ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά Γράμματα:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1944 . 2 τ.+9+20τχ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (31),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά Φύλλα:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1942 . 1 τχ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικές Ημέρες : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό /   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 5 τ.+14 τχ. , Διευθυντές του περιοδικού διετέλεσαν οι : Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης [τευχ. 1-8 (1932), έτος έβδομο (1939) και στη μεταπολεμική περίοδο τευχ. 1-6 (1952-1953)], Γ. Θέμελης, [τεύχ. 1-12 (1934)], Στέλιος Ξεφλούδας [έτη Γ'-Δ' (1935-1936)], Γιώργος Δέλιος (έτος Ε' (1937), Γιώργος Θ. Βαφόπουλος [έτος ΣΤ' (1938)]. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Μακεδονική Νεολαία:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1935 . 10 τχ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Μακεδονικόν Ημερολόγιον «Ο Γόρδιος Δεσμός» /   Publication: Θεσσαλονίκη: Καταστήματα Μ. Τριανταφύλλου, 1915 . 1 τ. , Το εξώφυλλο αναγράφει "Χρονικόν Μακεδονίας" Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικόν Ημερολόγιον:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1897 . 1 τ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικός Αγών:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Οργάνωση "Παύλος Μελάς", 1929 . 1 τ. + 7 τχ. , Επίτομο. Τα διπλά τεύχη στο ντ.7 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Μακεδονόπουλο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Χαρούμενη Συντροφιά, 1934 . 1 τ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μέλισσα των Αθηνών /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1864 . 1 τ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέντωρ ήτοι αναγνώσματα και τερπνά και ωφέλιμα χάριν της ευγενούς νεολαίας   Publication: Σμύρνη: χ.ε., 1869 . 1 τ. Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον /   Publication: Σάμος: χ.ε., 1907 . 8 τ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Μύρια Όσα εκδιδόμενα εν Παρισίοις /   Publication: Paris: χ.ε., 1868 . 1 τ. Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα Πανδώρα : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1857 . 2τ.+24 τχ. , Από τον τόμο 9(1859) κυκλοφορεί με τον τίτλο "Πανδώρα" Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (26),

Actions: Add to cart
Νέα Πνοή:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1936 . 2 τ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ποικίλη Στοά:   Publication: Αθήνα: Εκ των τυπογραφείων της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1898 . 4 τχ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha